*
*
*
*
* Pflichtfelder

 Hinzugefügt zu Ihren Favoriten

 Thank you for your feedback!

Ügyfelekre vonatkozó globális adatvédelmi nyilatkozat

Kibocsátás: 2019 Október

1. Bevezetés
2. Meghatározások
3. Az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felelős entitás
4. Az általunk gyűjtött Személyes adatok típusai
5. A Személyes adatok Feldolgozásának céljai
6. A Feldolgozás jogszerűsége
7. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
8. 
Adattárolás és -biztonság A Személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbítása
9. Személyes adatok megőrzése
10. Az Ön adatvédelmi jogai
11. A jelen Nyilatkozat frissítése
12. Hivatkozások
13. Elérhetőségi adatok

1. Bevezetés
A Hager SAS és a leányvállalatai („Hager”, „mi” vagy „velünk”) a jelen Ügyfelekre vonatkozó globális adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban „Nyilatkozat”), az Ügyfeleinkkel (a továbbiakban „Ön”) kapcsolatos és általunk őrzött Személyes adatok kezelésének bemutatása céljából bocsátja ki.

 Tiszteletben tartjuk az egyének magánéleti jogait, és elkötelezettek vagyunk a Személyes adatok felelős és a vonatkozó törvénynek megfelelő módon történő kezelése iránt. A jelen Nyilatkozat az Önnel kapcsolatos és általunk gyűjtött és feldolgozott Személyes adatokat, a Feldolgozás céljait, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait ismerteti.

Amennyiben bármilyen kétsége merül fel a vonatkozó standardokkal kapcsolatban, vagy bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 14. pontban ismertetett elérhetőségi adatok valamelyikén.

2. Meghatározások
Az „Ügyfél” kifejezés minden olyan létező és lehetséges ügyfélre vonatkozik, aki szerződést kötött a Hager vállalattal vagy annak bármelyik leányvállalatával a Hager termékek megvásárlása és/vagy a Hager szolgáltatások igénybe vétele érdekében.

A „Személyes adatok” kifejezés bármilyen olyan azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos adatokat jelentik, akik Ügyfeleknek minősülnek. Azonosítható személy az, akinek azonosítása közvetlen vagy közvetett módon lehetséges, különösen egy azonosítóra hivatkozva, mint például névre, azonosítószámra, tartózkodási helyre, on-line azonosítóra vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására speciálisan jellemző egy vagy több tényezőre hivatkozva.

A „Feldolgozás” vagy a „Feldolgozva” kifejezés bármilyen olyan műveletre vagy műveletsorra vonatkozik, amely a Személyes adatokon kerül végrehajtásra, történjen az akár automatikus módon, mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultálás, felhasználás, továbbítással történő közzététel, terjesztés vagy egyéb módon történő közzététel, igazítás vagy összeállítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

3. Az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felelős entitás
A Hager minden leányvállalata felelősséggel tartozik az Ügyfelektől gyűjtött Személyes adatok Feldolgozásáért. A Hagerentitásra mint az Ön adatkezelőjére vonatkozó további részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 14. pontban ismertetett elérhetőségi adatok valamelyikén.

4. Az általunk gyűjtött Személyes adatok típusai
Az Ön Hager vállalattal kötött megállapodásának értelmében a következő Önnel kapcsolatos Személyes adatokat dolgozhatjuk fel.

 • Azonosító adatok – például az Ön neve, születési dátuma.
 • Elérhetőségi adatok – például üzleti cím, telefonszám/üzleti e-mail cím stb.
 • Szakmai adatok – például beosztás/pozíció, kapcsolt szervezet/az iroda helye stb.
 • Pénzügyi adatok – például bankszámlaszám, hitelkártyára vonatkozó információk.
 • Nemzeti azonosítók – például adóazonosító és adószám.
 • Az Ön vásárlási előzményeire vonatkozó információk (különösen az Ön által megvásárolt termékek vagy szolgáltatások).
 • Összegyűjtött adatok összekapcsolt objektumokból (például a domovea alkalmazásból).

 Az ügyfeleinkkel kötött szerződéses kötelezettségvállalásunk megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében üzleti partnereinktől és harmadik fél szolgáltatóinktól (pl. a Hager termékek üzembe helyezői) is kaphatunk Személyes adatokat, valamint az Ön vásárlási előzményeire vonatkozó speciális információkat is biztosíthatnak számunkra (ideértve a nevet, címet, megvásárolt terméket/szolgáltatást) vagy néhány esetben nyilvánosan elérhető forrásoktól is kaphatunk Személyes adatokat (pl. cégjegyzékek).

5. A Személyes adatok Feldolgozásának céljai
Az Ügyfeleinkkel kapcsolatos Személyes adatok általunk történő gyűjtésének és Feldolgozásának céljai a következők:

 • ügyfélszámla-kezelési célok (megrendelések, számlázás, adóbeszedés stb. kezelése);
 • szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint termékeink és szolgáltatásaink Ügyfeleink számára történő biztosítása;
 • az Ügyfeleink által vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal, illetve azok állapotával és minőségével kapcsolatos információk és értesítések biztosítása és küldése Ügyfeleink számára;
 • műszaki támogatás és értékesítés utáni szolgáltatások (ideértve a termékeink műszaki információit) biztosítása Ügyfeleink számára;
 • az Ügyfeleinktől érkező, a Hager vállalattól vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen kérdés, panasz vagy követelés kezelése;
 • direkt marketing, hirdetés és közönségkapcsolatok céljára a Hager üzleti tevékenységeivel, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint az Ügyfeleink tájékoztatása a Hager vállalaton belüli jelentős változásokról;
 • ügyfeleink weboldalainkon lévő fiókprofiljainak kezelése (MyHager, myDiagral), valamint az ilyen profilokhoz való hozzáférés engedélyezése. Az általunk on-line gyűjtött Személyes adatokra vonatkozó további információkért olvassa el a Webes adatvédelmi nyilatkozatunkat;
 • a vonatkozó törvényeknek való megfelelőség a termékminőség és kötelezettség tekintetében, valamint adott esetben a törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőség, illetve a Hager vállalatok globális csoportjának törvény által biztosított jogainak gyakorlása vagy védelme;
 • üzleti tevékenységünk hatékonyabbá és eredményesebbé tételének támogatása, valamint a termékeink és/vagy szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása;
 • kutatás és fejlesztés lebonyolítása számos Hager partner bevonásával;
 • üzleti fejlesztési és belső jelentések céljára, valamint a termékeinkről és szolgáltatásainkról készülő elemzések és statisztikai tanulmányok elvégzése;
 • felmérések, elégedettségi vizsgálatok és tanulmányok lebonyolítása Ügyfeleink bevonásával;
 • műszaki oktatás és képzés biztosítása ügyfeleink számára;
 • a teljesítmény kiértékelése;
 • a törvény megszegésének, illetve egyéb Hager irányelvek megsértésének megvizsgálása.

6. A Feldolgozás jogszerűsége
Szükség esetén Személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel az Önnel kötött megállapodás teljesítése érdekében (azaz termékeink és szolgáltatásaink biztosításáért az Ön számára). Néhány esetben az Ön Személyes adatainak feldolgozására van szükségünk a vonatkozó törvényeknek való megfelelőség érdekében. Ilyen esetekben az Ön személyes adatainak Feldolgozása azért szükséges számunkra, hogy megfeleljünk egy előírt vagy szerződéses követelménynek. Az Ön Személyes adatai nélkül az Önnel folytatott jogviszonyt nem tudjuk kezelni, valamint a vonatkozó törvényeknek sem tudunk megfelelni.

Amennyiben a vonatkozó törvény ezt előírja, a Személyes adatainak feldolgozása (pl. direkt marketing célokra) előtt az Ön előzetes hozzájárulására fogjuk felkérni Önt.

Minden egyéb olyan esetben fel fogjuk dolgozni az Ön Személyes adatait, ahol az ilyen Feldolgozás jogos érdekünk és nem sérti az Ön adatvédelmi érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságjogait. Ez az eset állhat fenn például az Ön Személyes adatainak az általános belső üzleti tevékenységünk összefüggésében történő Feldolgozásakor.

7. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
Odafigyelünk arra, hogy kizárólag azoknak engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, akiknek a feladataik és kötelességeik teljesítése érdekében szükséges az ilyen jellegű hozzáférés, valamint olyan harmadik feleknek, akik törvényes céllal rendelkeznek a hozzáféréshez. Minden alkalommal, amikor egy harmadik fél számára engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az információk a jelen Nyilatkozattal összhangban történő felhasználása, valamint az információk biztonságának és titkosságának fenntartása érdekében.

7.1 Közzététel egyéb vállalatcsoportok számára
A Hager csoport egyéb tagjaival is megoszthatjuk az Ön Személyes adatait, illetve azokhoz hozzáférést biztosíthatunk az Ügyfélfiókjaink kezelésének és adminisztrációjának elősegítése érdekében direkt marketing célokra és egyéb törvényes üzleti célokra.

7.2 Közzététel harmadik fél szolgáltatók számára
Továbbá bizonyos Személyes adatokat elérhetővé teszünk harmadik fél szolgáltatók számára, akik adatfeldolgozási szolgáltatásokat biztosítanak számunkra, például az információ-technológiai platformkezelési vagy támogatási szolgáltatások, az infrastrukturális és alkalmazási szolgáltatások, a marketing, az adatelemzés stb. összefüggésében. A Személyes adatokat olyan külső konzultánsok, ügyvédek és szakértők számára is közzétehetjük, akik az üzletünkkel kapcsolatos segítséget nyújtanak számunkra. Mindezeket a „szükséges mérték elve” alapján, valamint az adatvédelemről szóló vonatkozó törvénynek megfelelően fogjuk tenni.

7.3 Közzététel közszervek számára
A Személyes adatokat közszervek, például nemzeti adóhatóságok számára is közzétesszük a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

7.4 Közzététel egyéb harmadik felek számára
A Személyes adatokat egyéb harmadik felek számára is közzétehetjük egyéb jogalapokon, ideértve a következőket:

 • A jogi kötelezettségeinknek való megfelelőség érdekében, ideértve adott esetben a törvény, szabályozás vagy szerződés feltételeinek betartását, illetve egy bírósági határozatra, adminisztratív vagy igazságszolgáltatási eljárásra való reagálás érdekében, ideértve többek között az idézést, kormányzati ellenőrzést vagy kutatási parancsot;
 • A közszervek törvényes kérelmeire történő reagálás érdekében (ideértve a nemzeti biztonsági vagy bűnüldözési célokat);
 • Szükség szerint a potenciális, esetleges vagy valós jogvita megállapítása, gyakorlása vagy kivédése érdekében;
 • Szükség esetén egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • Üzletünk részének vagy egészének értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban;
 • Az Ön hozzájárulásával.

8. Adattárolás és -biztonság A Személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbítása
A Hager vállalat minden Személyes adatot saját szerverein tárol az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül. A Hager vállalat a Személyes adatok bizalmasságának és integritásának megőrzése érdekében megfelelő adminisztratív, műszaki és fizikai biztosítékokat tart fenn, amelyek célja a Személyes adatok véletlen vagy törvényellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése, illetéktelen módosítása, közzététele vagy hozzáférése, a velük való visszaélés, valamint a birtokában lévő Személyes adatok feldolgozásának bármilyen egyéb illetéktelen módja elleni védelem biztosítása. Az adatvédelmi törvények és belső irányelvek elfogadásával a Hager vállalat minden megfelelő technológiai infrastrukturális ponton biztonságos kezelést ír elő.

A Hager vállalat alapvetően minden Személyes adatot az EU/EGT területén belül tárol. Mindazonáltal mivel üzleti tevékenységünket globális szinten végezzük, néhány Személyes adatot olyan országokba lehet szükséges továbbítanunk, amelyek eltérnek azoktól az országoktól, ahol az Ön Személyes adatai eredetileg gyűjtésre kerültek például az adatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében néhány forgalmazóink számára. Előfordulhat, hogy ezen országok némelyike az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül helyezkedik el. Ilyen esetben a Hager vállalat megfelelő vagy alkalmas biztosítékokat fog alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az EGT területén kívülre továbbított Személyes adatok optimális védelmi szintje biztosításra kerüljön, mint például standard EU szerződési feltételek megkötése az adatátvevővel, illetve egyéb intézkedések megtétele az adatvédelem optimális védelmi szintjének biztosítása érdekében az EU törvények értelmében. Amennyiben a biztosítékainkról másolatot kíván kapni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 14. pontban ismertetett elérhetőségi adatok valamelyikén.

9. Személyes adatok megőrzése
Az Ön Személyes adatait annyi ideig fogjuk tárolni, ameddig Önnel fennálló jogviszonnyal rendelkezünk, valamint a vonatkozó törvény által előírt ideig. Általában ez azt jelenti, hogy az Ön Személyes adatai a velünk kötött szerződéses jogviszony végéig megőrzésre kerülnek, valamint addig, ameddig a folyamatban lévő törvényes üzleti érdekünk miatt szükséges. A Személyes adatok addig kerülnek megőrzésre marketing célokra, ameddig el nem utasítja a marketing kommunikációkat.

10. Az Ön adatvédelmi jogai
A vonatkozó adatvédelmi törvények szerint a következő jogok állnak az Ön rendelkezésére:

 • Joga van arra, hogy megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önnel kapcsolatos Személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e, és ha igen, joga van az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez és adatai másolatának kéréséhez;
 • Joga van a pontatlan Személyes adatok helyesbítésének kéréséhez, valamint a hiányos Személyes adatok kiegészítéséhez;
 • Joga van az Ön Személyes adatai törlésének kéréséhez, valamint az Ön Személyes adatai Feldolgozásának korlátozásához bizonyos jogi okokból.
 • Joga van az Ön Személyes adatai Feldolgozása ellen való tiltakozáshoz az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt, ahol az ilyen jellegű Feldolgozás a Hager jogos érdekeinek céljaira szükséges;
 • Joga van az Ön Személyes adatai hordozhatóságának kéréséhez, ha a Feldolgozás az Ön hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján történik, valamint a Feldolgozás automatikus módon megy végbe.
 • Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, ha az Ön Személyes adatainak Feldolgozása az Ön hozzájárulásával történik.A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az Ön visszavonása előtt általunk végzett bármilyen Feldolgozás jogszerűségét, sem pedig az Ön Személyes adatainak a hozzájárulástól eltérő törvényes Feldolgozási jogalapok szerint végzett Feldolgozását.
 • Bármikor joga van továbbá az általunk küldött marketing kommunikációk elutasításához. Ezt a jogot az általunk küldött marketing üzenetekben lévő „leiratkozás” vagy „elutasítás” hivatkozásra való kattintással gyakorolhatja. A marketing egyéb formáinak (például postai marketing vagy telemarketing) elutasításához vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 14. pontban ismertetett elérhetőségi adatok valamelyikén.
 • Joga van az Ön Személyes adatai általunk történő felhasználásával és gyűjtésével kapcsolatban panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóság felé.További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal. (Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és bizonyos nem európai országokban lévő adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatai itt találhatók.)

Amennyiben a fent leírt jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi 14. pontban ismertetett elérhetőségi adatok valamelyikén. Az összes olyan egyéntől kapott kérelemre reagálni fogunk, amely adatvédelmi jogaik vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelő gyakorlásával kapcsolatos.

11. A jelen Nyilatkozat frissítése
A jelen Nyilatkozat időnként frissítésre kerülhet, hogy az tükrözze az adatvédelmi gyakorlatainkon eszközölt szükséges módosításokat. Ilyen esetekben tájékoztatni fogjuk Önt a Weboldalunkon, valamint a Nyilatkozat felső részén jelezni fogjuk, hogy az mikor került utoljára frissítésre. Javasoljuk Önnek, hogy időnként ellenőrizze ezt a Weboldalt annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a jelen Nyilatkozat legfrissebb verziójáról.

12. Hivatkozások
A jelen Nyilatkozat egyéb nyilatkozatokkal és eljárásokkal is kiegészíthető (ideértve adott esetben a különböző országokban lévő adatvédelmi törvényeknek való megfelelőséget), amely a Weboldalunkon található.

13. Elérhetőségi adatok
A jelen Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit a ezen kapcsolatfelvételi űrlap segítségével címre intézze, vagy aggályait adott esetben a helyi Adatvédelmi biztosunk (Data ProtectionOfficer – DPO) számára is felvetheti.

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Melden Sie sich zu unserem Newsletter an, um immer die neuesten Informationen zu erhalten!