*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Úvod

Skupina Hager splňuje požadavky GDPR.

Vyplňte tento formulář, chcete-li uplatnit svá práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018.
Vaši žádost se pokusíme co nejrychleji zpracovat.
Informace, které poskytnete v tomto formuláři, jsou použity výhradně pro identifikaci vašich osobních údajů, které požadujete, a pro zpracování vaší žádosti.
Jste-li již zákazníkem skupiny Hager, upozorňujeme vás také na odkaz pro zákazníky Globální zásady o ochraně osobních údajů zákazníků.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Podrobnosti o osobě, která požaduje informace

*
*
*
*
*
*
Máte-li účet Hager, zadejte zde e-mailovou adresu spojenou s tímto účtem.
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Požadavky na informace o ochraně vašich osobních údajů

Označte křížkem pole, které odpovídá / která odpovídají požadavkům, jež vznášíte:
 
 
Konkretizujte svůj požadavek nápravy:
 
 
Upozorňujeme, že při vyžádání informací, které přímo nebo nepřímo sdělují podrobnosti o jiné osobě, musíme získat souhlas této osoby, než vám tyto informace poskytneme. V určitých situacích, kdy by sdělení informací narušilo práva a svobody jiných osob, vám informace nemusíme poskytnout. V tomto případě budete neprodleně informováni a obdržíte podrobné odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Ve většině případů vám rádi poskytneme kopie vámi požadovaných informací. Podle článku 12 GDPR si však vyhrazujeme právo požadovat úhradu nebo žádosti zamítnout, považujeme-li je za „zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené“. Budeme se však snažit poskytnout vám uspokojující způsob přístupu nebo souhrn přiměřených informací.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Značka a servis

*
Sdělte nám, na jakou službu se odvoláváte?
např. mobilní aplikace, webová stránka, jiné
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vysvětlení

Upozorňujeme, že jakýkoli pokus o podvod má za následek právní kroky.

* Mandatory fields
 

Děkujeme vám za dotaz.

To verify your mail address, you will receive a mailing from us. In this mailing you have to confirm a link, so that your request will be transfered to us.

We will try to respond promptly.

Hager Group

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.