*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Wprowadzenie

Grupa Hager przestrzega RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r., należy wypełnić ten formularz.
Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wniosek.
Informacje udostępnione w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do identyfikacji żądanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz rozpatrzenia wniosku.
Jeżeli jest Pani/Pan już klientem grupy Hager, prosimy o zapoznanie się również z globalnymi informacjami o ochronie danych dla klientów.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Szczegółowe informacje o osobie, która składa zapytanie

*
*
*
*
*
*
Jeżeli ma Pani/Pan konto Hager, należy wpisać tutaj adres e-mail powiązany z kontem.
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zapytanie o informacje o ochronie Pani/Pana danych osobowych

Proszę zakreślić pole zgodne ze składanymi wnioskami:
 
 
Proszę skonkretyzować zakres wnioskowanego sprostowania (rodzaj danych i co chce Pani/Pan w nich poprawić):
 
 
Należy pamiętać, że w przypadku żądania informacji ujawniających bezpośrednio lub pośrednio szczegóły o innej osobie, wymagane jest uzyskanie zgody od tej osoby, zanim będziemy mogli udostępnić takie informacje. W niektórych sytuacjach, w których ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawa i swobody innych osób, nie będziemy mogli udostępnić informacji. W takiej sytuacji przekażemy niezwłocznie odpowiedź wraz z obszernym uzasadnieniem takiej decyzji.
W większości przypadków udostępniamy kopie wnioskowanych informacji. Na podstawie art. 12 RODO zastrzegamy sobie jednak prawo do żądania opłaty lub odrzucania wniosków, jeżeli uznamy je za „ewidentne nieuzasadnione lub nadmierne”. Będziemy się starać zapewnić zadowalającą formę dostępu lub zestawienie informacji, według potrzeb.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Marka i usługi

*
Prosimy poinformować, do jakiej usługi się Pani/Pan odnosi?
np. aplikacja mobilna, strona internetowa, inne
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Objaśnienie

Należy pamiętać, że każda próba poświadczenia nieprawdy pociągnie za sobą skutki prawne.

* Mandatory fields
 

Dziękujemy za zapytanie.

To verify your mail address, you will receive a mailing from us. In this mailing you have to confirm a link, so that your request will be transfered to us.

We will try to respond promptly.

Hager Group

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.