*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Úvod

Hager Group spĺňa požiadavky GDPR.

Ak chcete uplatniť svoje práva podľa Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré vstúpili do platnosti 25. mája 2018, vyplňte tento formulár.
Pokúsime sa vašu žiadosť spracovať čo možno najskôr.
Informácie, ktoré ste uviedli v tomto formulári, budú použité výlučne na identifikáciu vašich osobných údajov, ktoré ste požadovali, a na spracovanie vašej žiadosti.
Ak už ste zákazníkom Hager Group, pozrite si takisto Všeobecné pokyny o ochrane osobných údajov pre zákazníkov.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Údaje o osobe, ktorá žiada informácie

*
*
*
*
*
*
Ak máte účet v Hager, uveďte tu e-mailovú adresu spojenú s týmto účtom.
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Žiadosti o informácie o ochrane vašich osobných údajov

Začiarknite okienko(ka), ktoré zodpovedá(dajú) žiadostiam, ktoré chcete podať:
 
 
Upresnite vašu žiadosť o opravu:
 
 
Upozorňujeme, že pri požiadavke informácií, ktoré priamo alebo nepriamo zverejňujú údaje o inej osobe, musíme pred poskytnutím týchto informácií získať súhlas tejto osoby. V istých situáciách, pri ktorých by zverejnenie informácií porušilo práva a slobody iných osôb, vám tieto informácie prípadne nebudeme môcť poskytnúť. V takom prípade vás budeme ihneď informovať a dostanete podrobné odôvodnenie tohto rozhodnutia.
Vo väčšine prípadov vám radi poskytneme kópie vami požadovaných informácií. Avšak podľa článku 12 Nariadenia GDPR si vyhradzujeme právo požadovať odmenu alebo žiadosti zamietnuť, ak tieto uznáme za „zjavne neopodstatnené alebo neúmerné“. Budeme sa však snažiť poskytnúť vám, pokiaľ je to primerané, uspokojivú formu prístupu alebo súhrn informácií.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Značka a služba

*
Oznámte nám, o ktorú službu ide?
napr. mobilná aplikácia, webová stránka, iné
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vysvetlenie

Nezabudnite, že každý pokus o podvod má právne dôsledky.

* Mandatory fields
 

Vďaka za vašu otázku.

To verify your mail address, you will receive a mailing from us. In this mailing you have to confirm a link, so that your request will be transfered to us.

We will try to respond promptly.

Hager Group

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.