*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Inledning

Hager-koncernen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen.

Fyll i detta formulär om du vill utöva dina rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Vi ska göra vårt bästa för att behandla din begäran så fort som möjligt.
De uppgifter som du har angett i detta formulär används uteslutande för att identifiera dina personuppgifter och för att behandla din begäran.
Om du redan är kund hos Hager-koncernen ber vi dig även läsa vår globala kundintegritetspolicy.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Information om den person som begär uppgifterna

*
*
*
*
*
*
Om du har ett användarkonto hos Hager, ange den e-postadress som du har kopplad till kontot.
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Information om din personuppgiftsförfrågan

Kryssa i den ruta/de rutor som motsvarar den begäran du vill lämna in:
 
 
Precisera din begäran om rättelse:
 
 
Observera att vi vid en begäran om information som direkt eller indirekt offentliggör uppgifter om en annan person måste inhämta ett godkännande från denna person innan vi kan ställa informationen till ditt förfogande. Vi kan inte tillhandahålla information i särskilda situationer där ett offentliggörande av information påverkar en annan persons rättigheter och friheter. I sådant fall informeras du omedelbart och får en utförlig motivering till beslutet.
I de flesta fall tillhandahåller vi gärna kopior av den information du begär. I enlighet med artikel 12 i Dataskyddsförordningen förbehåller vi oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå en begäran om vi finner den ”uppenbart ogrundad eller orimlig”. Vi kommer däremot att göra vårt bästa för att ge dig tillgång till den information du begär, eller tillhandahålla en sammanfattning av informationen där det är lämpligt.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Varumärke och tjänst

*
Ange vilken tjänst det gäller,
t.ex. mobilapp, webbplats eller annan
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Deklaration

Observera att eventuella försök att vilseleda kan få rättsliga följder.

* Mandatory fields
 

Tack för din förfrågan.

To verify your mail address, you will receive a mailing from us. In this mailing you have to confirm a link, so that your request will be transfered to us.

We will try to respond promptly.

Hager Group

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.