*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

A Hager Csoport üzleti kapcsolatainak szóló adatvédelemi értesítés

Utolsó frissítés: 2019. május 

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Meghatározások
3. Az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felelős entitás
4. Az általunk gyűjtött Személyes adatok típusai
5. Az Ön Személyes adatai feldolgozásának céljai
6. A Feldolgozás jogszerűsége
7. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
8. A Személyes adatok EU/EGT területén kívüli tárolása, védelmének biztosítása és továbbítása
9. Személyes adatok megőrzése
10. Az Ön adatvédelmi jogai
11. A jelen Nyilatkozat frissítései
12. Hivatkozások
13. Elérhetőségi adatok

1. Bevezetés
A Hager és a kapcsolt vállalkozásai („Hager”, „mi” vagy „velünk”) a jelen Hager Csoport a jelen Adatvédelemi értesítést (a továbbiakban „Értesítés”) az üzleti kapcsolatokkal (a továbbiakban „Ön”) kapcsolatos és általunk őrzött Személyes adatok kezelésének bemutatása céljából bocsátja ki.

Tiszteletben tartjuk az egyének magánéleti jogait, és elkötelezettek vagyunk a Személyes adatok felelősségteljes és a vonatkozó törvénynek megfelelő módon történő kezelése iránt. A jelen Értesítés az Önnel kapcsolatos és általunk gyűjtött és feldolgozott Személyes adatokat, a Feldolgozás céljait, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait ismerteti. 

Amennyiben bármilyen kétsége merül fel a vonatkozó szabványokkal kapcsolatban, vagy bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a jelen Értesítéssel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

2. Meghatározások
Az „Üzleti kapcsolat” kifejezés egy már meglévő vagy kilátásban lévő partnert jelent, aki fizetési kötelezettség nélküli, valamint ellenszolgáltatástól mentes kapcsolatban áll a Hager vállalattal vagy a Hager vállalat bármelyik kapcsolt vállalkozásával. Ilyen üzleti kapcsolatok lehetnek például a szervetekkel, újságírókkal, véleményvzerékekkel stb. kialakított kapcsolatok.

A „Hager” kifejezés a székhelyeket és bármilyen olyan vállalatot vagy entitást jelent, amely közvetlenül vagy közvetett módon közös ellenőrzés alatt áll a székhelyekkel, amely esetben az ellenőrzés jelentheti (i) a szóban forgó vállalat vagy entitás szavazati részesedéseinek több mint 50%-ának a közvetlen vagy közvetett tulajdonlását vagy ellenőrzését, vagy (ii) a szóban forgó entitás tevékenységeinek ellenőrzési képességét szerződéses jogokon keresztül.

A „Személyes adatok” kifejezés bármilyen olyan azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos adatokat jelenti, aki Üzleti kapcsolatnak minősül. Azonosítható személy az, akinek azonosítása közvetlen vagy közvetett módon lehetséges, különösen egy azonosítóra hivatkozva, mint például névre, azonosítószámra, tartózkodási helyre, on-line azonosítóra vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására speciálisan jellemző egy vagy több tényezőre hivatkozva.

A „Feldolgozás” vagy a „Feldolgozva” kifejezés bármilyen olyan műveletre vagy műveletsorra vonatkozik, amely a Személyes adatokon kerül végrehajtásra, történjen az akár automatikus módon, mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultálás, felhasználás, továbbítással történő közzététel, terjesztés vagy egyéb módon történő közzététel, igazítás vagy összeállítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

3. Az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felelős entitás
A Hager minden kapcsolt vállalkozása felelősséggel tartozik a hozzá tartozó Üzleti kapcsolatoktól gyűjtött Személyes adatok Feldolgozásáért. A Hager kapcsolt vállalkozására mint az Ön adatkezelőjére vonatkozó további részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

4. Az általunk gyűjtött Személyes adatok típusai
Az Ön Hager vállalattal folytatott kapcsolatának értelmében a következő Önnel kapcsolatos Személyes adatokat dolgozhatjuk fel.

 • Azonosító adatok – például az Ön neve, születési dátuma.
 • Elérhetőségi adatok – például cím, telefonszám, e-mail cím stb.
 • Szakmai adatok – például beosztás/pozíció, kapcsolt szervezet, az iroda helye stb.
 • Személyes vonatkozású vállalati nevek.
 • Biztonsági kamerafelvételek és távoli megfigyelés az épületbiztonság és az emberek biztonságának biztosítása érdekében.
 • Bármilyen egyéb, Ön által önkéntesen megadott információ.

Az üzleti partnereinkkel való kapcsolataink megfelelő fenntartása érdekében előfordulhat, hogy bizonyos Személyes adatokhoz juthatunk hozzá az üzleti partnereinktől és harmadik fél szolgáltatóktól (pl. a Hager termékeket beszerelő személyektől, adatbrókerektől), adatbrókerektől, illetve bizonyos esetekben nyilvános forrásokból (pl. internetről) is gyűjthetünk adatokat.

5. Az Ön Személyes adatai feldolgozásának céljai
Az Üzleti kapcsolatokra vonatkozó Személyes adatok általunk történő gyűjtésének és Feldolgozásának céljai a következők:

 • a termékekkel vagy szolgáltatásokkal, illetve azok állapotával és minőségével kapcsolatos információk és értesítések biztosítása és küldése;
 • az üzleti partnereinktől, valamint a Hager termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szervizcsapatoktól származó bármilyen kérés, panasz vagy igény kezelése;
 • direkt marketing, hirdetés és közönségkapcsolatok céljára a Hager üzleti tevékenységeivel, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint az Üzleti kapcsolataink tájékoztatása a Hager vállalaton belüli jelentős változásokról;
 • weboldalainkon lévő fiókprofilok kezeléséhez (például: MyHager, myDiagral), valamint az ilyen profilokhoz való hozzáférés biztosításához. Az általunk on-line gyűjtött Személyes adatokra vonatkozó további információkért olvassa el a weboldalainkon található Webes adatvédelmi értesítést;
 • a vonatkozó törvényeknek való megfelelőség a termékminőség és kötelezettség tekintetében, valamint adott esetben a törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőség, illetve a Hager kapcsolt vállalkozások törvény által biztosított jogainak gyakorlása vagy védelme;
 • üzleti tevékenységünk hatékonyabbá és eredményesebbé tételének támogatása, valamint a termékeink és/vagy szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása;
 • kutatási és fejlesztési feladatok végrehajtása;
 • üzleti fejlesztési és belső jelentések céljára, valamint a termékeinkről és szolgáltatásainkról készülő elemzések és statisztikai tanulmányok elvégzése;
 • felmérések, elégedettségi vizsgálatok és tanulmányok lebonyolítása;
 • az Önnel való kapcsolatfelvétel, a Hager Csoport kommunikációs anyagainak biztosítása az Ön számára, valamint ezen kommunikációs anyagok hatásának mérése.

6. A Feldolgozás jogszerűsége

Minden olyan esetben fel fogjuk dolgozni az Ön Személyes adatait, ahol az ilyen Feldolgozás jogos érdekünk és nem sérti az Ön adatvédelmi érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságjogait (vagyis az általános belső üzleti tevékenységünk összefüggésében). Úgy véljük, hogy törvényes üzleti érdekeinkben áll Személyes adatainak feldolgozása olyan szektorokban, amelyek Önnek és nekünk egyaránt előnyösnek bizonyulnak. Mielőtt törvényes üzleti érdekeink céljából feldolgoznánk az Ön személyes adatait, az Önre és jogaira nézve bármilyen potenciális negatív hatást megfontolunk és mérlegelünk. Az Ön Személyes adatait nem használjuk fel olyan műveletekhez, amelyek esetében úgy véljük, hogy az Önre gyakorolt bármilyen indokolatlanul kedvezőtlen hatás erősebb az érdekeinknél.

Amennyiben a vonatkozó törvény ezt előírja, a Személyes adatainak feldolgozása (pl. elektronikus direkt marketing célokra) előtt az Ön előzetes hozzájárulására fogjuk felkérni Önt.

Néhány esetben az Ön Személyes adatainak feldolgozására van szükségünk a vonatkozó törvényeknek való megfelelőség érdekében. Ilyen esetekben az Ön személyes adatainak Feldolgozása azért szükséges számunkra, hogy megfeleljünk egy előírt vagy szerződéses követelménynek. Ebben az esetben nem tudjuk kezelni az Önnel való kapcsolatot, illetve nem tudjuk betartani a vonatkozó törvények előírásait az Ön Személyes adatinak feldolgozása nélkül.

7. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
Odafigyelünk arra, hogy kizárólag azoknak engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, akiknek a feladataik és kötelességeik teljesítése érdekében szükséges az ilyen jellegű hozzáférés, valamint olyan harmadik feleknek, akik törvényes céllal rendelkeznek a hozzáféréshez. Minden alkalommal, amikor egy harmadik fél számára engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az információk a jelen Nyilatkozattal összhangban történő felhasználásának, valamint az információk biztonságának és bizalmasságának fenntartásának biztosítása érdekében.

7.1. Közzététel a Hager kapcsolt vállalkozásai számára
A Hager egyéb kapcsolt vállalkozásaival is megoszthatjuk az Ön Személyes adatait, illetve azokhoz hozzáférést biztosíthatunk az Üzleti kapcsolati fiókjaink kezelésének és adminisztrációjának elősegítése érdekében, illetve elektronikus direkt marketing és egyéb törvényes üzleti célokra.

7.2. Közzététel harmadik fél szolgáltatók számára
Továbbá bizonyos Személyes adatokat elérhetővé teszünk harmadik felek számára, akik szolgáltatásokat biztosítanak számunkra, például az információ-technológiai platformkezelési vagy támogatási szolgáltatások, az infrastrukturális és alkalmazási szolgáltatások, a marketing, az adatelemzés stb. összefüggésében. A Személyes adatokat külső konzultánsok, ügyvédek és szakértők számára, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően is közzétehetjük.

7.3. Közzététel közszervek számára
A Személyes adatokat közszervek, például nemzeti adóhatóságok számára is közzétesszük a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

7.4. Közzététel egyéb harmadik felek számára
A Személyes adatokat egyéb harmadik felek számára is közzétehetjük egyéb jogalapokon, ideértve a következőket:

 • A jogi kötelezettségeinknek való megfelelőség érdekében, ideértve adott esetben a törvény, szabályozás vagy szerződés feltételeinek betartását, illetve egy bírósági határozatra, adminisztratív vagy igazságszolgáltatási eljárásra való reagálás érdekében, ideértve többek között az idézést, kormányzati ellenőrzést vagy kutatási parancsot;
 • A közszervek törvényes kérelmeire történő reagálás érdekében (ideértve a nemzeti biztonsági vagy bűnüldözési célokat);
 • Szükség szerint a potenciális, esetleges vagy valós jogvita megállapítása, gyakorlása vagy kivédése érdekében;
 • Szükség esetén egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • Üzletünk részének vagy egészének értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban;
 • Az Ön hozzájárulásával.

8. A Személyes adatok EU/EGT területén kívüli tárolása, védelmének biztosítása és továbbítása
A Hager elsősorban minden Személyes adatot az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül és kívül lévő szerverein tárol. A Hager vállalat a Személyes adatok bizalmasságának és integritásának megőrzése érdekében megfelelő adminisztratív, műszaki és fizikai biztosítékokat tart fenn, amelyek célja a Személyes adatok véletlen vagy törvényellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése, illetéktelen módosítása, közzététele vagy hozzáférése, a velük való visszaélés, valamint a birtokában lévő Személyes adatok feldolgozásának bármilyen egyéb illetéktelen módja elleni védelem biztosítása. Az adatvédelmi törvények és belső irányelvek elfogadásával a Hager vállalat minden megfelelő technológiai infrastrukturális ponton biztonságos kezelést ír elő.

A Hager tevékenységeit globális szinten végzi, ennek következtében adott esetben néhány Személyes adatot olyan országokba lehet szükséges továbbítanunk, amelyek eltérnek azoktól az országoktól, ahol az Ön Személyes adatai eredetileg gyűjtésre kerültek, például az adatokhoz való hozzáférés biztosítása bizonyos forgalmazók számára, valamint az üzleti kapcsolatkezelés globális szinten történő elősegítése érdekében. Előfordulhat, hogy ezen országok némelyike az EU/EGT területén kívül helyezkedik el. Ilyen esetben a Hager vállalat megfelelő vagy alkalmas biztosítékokat fog alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az EU/EGT területén kívülre továbbított Személyes adatok optimális védelmi szintje biztosításra kerüljön, mint például standard EU szerződéses feltételek megkötése az adatátvevővel, illetve egyéb intézkedések végrehajtása az adatvédelem optimális védelmi szintjének biztosítása érdekében az EU törvények értelmében. Amennyiben a biztosítékainkról másolatot kíván kapni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

9. Személyes adatok megőrzése
Az Ön Személyes adatait annyi ideig fogjuk tárolni, ameddig Önnel fennálló jogviszonnyal rendelkezünk, valamint a vonatkozó törvény által előírt ideig. Általában ez azt jelenti, hogy az Ön Személyes adatai a velünk kötött jogviszony végéig megőrzésre kerülnek, és/vagy addig, ameddig a folyamatban lévő törvényes üzleti érdekünk miatt szükséges. A Személyes adatok addig kerülnek megőrzésre direkt marketing célokra, ameddig el nem utasítja a marketing kommunikációkat.

10. Az Ön adatvédelmi jogai
A vonatkozó adatvédelmi törvények szerint a következő jogok állnak az Ön rendelkezésére: 

 • Joga van arra, hogy megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önnel kapcsolatos Személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e, és ha igen, joga van az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez és adatai másolatának kéréséhez;
 • Joga van a pontatlan Személyes adatok helyesbítésének kéréséhez, valamint a hiányos Személyes adatok kiegészítéséhez;
 • Joga van az Ön Személyes adatai törlésének kéréséhez, valamint az Ön Személyes adatai Feldolgozásának korlátozásához bizonyos jogi okokból;
 • Joga van az Ön személyes adatai feldolgozása ellen való tiltakozáshoz az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt, ahol az ilyen jellegű feldolgozás a Hager jogos érdekeinek céljaira szükséges,hacsak a Hager kényszerítő erejű jogos okokkal nem rendelkezik az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan;
 • Joga van az Ön Személyes adatai hordozhatóságának kéréséhez, ha a Feldolgozás az Ön hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján történik, valamint a Feldolgozás automatikus módon megy végbe;
 • Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, ha az Ön Személyes adatainak Feldolgozása az Ön hozzájárulásával történik. A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az Ön visszavonása előtt általunk végzett bármilyen Feldolgozás jogszerűségét, sem pedig az Ön Személyes adatainak a hozzájárulástól eltérő törvényes Feldolgozási jogalapok szerint végzett Feldolgozását;
 • Bármikor joga van továbbá az általunk közvetlenül Önnek küldött elektronikus marketing kommunikációk elutasításához. Ezt a jogot az általunk küldött marketing kommunikációban lévő „leiratkozás” vagy „elutasítás” hivatkozásra való kattintással gyakorolhatja. A marketing egyéb formáinak (például postai marketing vagy telemarketing) elutasításához vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint;
 • Joga van az Ön Személyes adatai általunk történő felhasználásával és gyűjtésével kapcsolatban panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóság felé.  További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal. (Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és bizonyos nem európai országokban lévő adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatai itt találhatók.) 

Ön a nemzeti törvények által biztosított további jogokkal is rendelkezhet. Amennyiben a fent leírt jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint. Az összes olyan egyéntől kapott kérelemre reagálni fogunk, amely adatvédelmi jogaik vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelő gyakorlásával kapcsolatos

11. A jelen Nyilatkozat frissítései
A jelen Nyilatkozat frissítésre kerülhet, hogy az tükrözze az adatvédelmi gyakorlatainkon eszközölt szükséges módosításokat. Ilyen esetekben tájékoztatni fogjuk Önt a weboldalainkon, valamint a Nyilatkozat felső részén jelezni fogjuk, hogy az mikor került utoljára frissítésre. Javasoljuk Önnek, hogy időnként ellenőrizze weboldalainkat annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a jelen Nyilatkozat legfrissebb verziójáról.

12. Hivatkozások
A jelen Nyilatkozat egyéb nyilatkozatokkal és eljárásokkal is kiegészíthető (ideértve adott esetben a különböző országokban lévő adatvédelmi törvényeknek való megfelelőséget), amely a Hager Csoport weboldalán található.

13. Elérhetőségi adatok
A jele Nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdés vagy kérés, illetve esetleges aggályok esetén használja a link hivatkozást.

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.