*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Declarația de confidențialitate pentru contactele în materie de afaceri ale grupului Hager

Cea mai recentă actualizare: mai 2019

 Cuprins

1. Introducere
2. Definiții
3. Entitatea responsabilă cu Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal
4. Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm
5. Scopurile Prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal
6. Legalitatea Prelucrării
7. Cui transmitem Datele dvs. cu caracter personal?
8. Stocarea, securitatea și transferurile de Date cu caracter personal în afara UE/SEE
9. Păstrarea datelor cu caracter personal
10.Drepturile dvs. privind confidențialitatea datelor
11.Actualizările acestei Politici
12. Referințe
13. Date de contact

1. Introducere
Hager, împreună cu afiliații săi („Hager”, „noi” sau „pe noi, nouă, ne”), a emis această Declarație de confidențialitate („denumită în continuare „Declarația”) pentru a prezenta modul în care gestionăm Datele cu caracter personal pe care le deținem despre contactele în materie de afaceri (la care se face referire în continuare și prin „dvs.”). 

Respectăm dreptul la viață privată al persoanelor și ne angajăm să gestionăm Datele cu caracter personal în mod responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă. Această Declarație prezintă care sunt Datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm, scopurile Prelucrării acestor date și drepturile dvs. conexe.

Dacă aveți orice fel de nelămuriri cu privire la standardele aplicabile, observații sau întrebări referitoare la această Declarație, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos.

2. Definiții
„Contact în materie de afaceri” înseamnă un partener existent sau potențial aflat într-un raport care nu implică plăți și servicii cu Hager sau oricare dintre afiliații săi. Exemple de contacte în materie de afaceri sunt asociațiile, jurnaliștii, formatorii de opinie etc.

Hager” reprezintă sediile și orice companie sau entitate care este direct sau indirect controlată de sau sub control comun cu sediile, unde termenul control înseamnă (i) deținerea directă sau indirectă ori controlul direct sau indirect a peste 50% din acțiunile cu drept de vot ale companiei sau entității vizate ori (ii) capacitatea de a controla activitățile entității vizate prin drepturi contractuale.

Date cu caracter personal” înseamnă orice fel de informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă care reprezintă un contact în materie de afaceri. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin intermediul unui element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau prin unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare” sau „Prelucrate” înseamnă orice fel de operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra Datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau, în orice alt mod, punerea la dispoziție, alăturarea ori combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Entitatea responsabilă cu prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal
Fiecare afiliat al companiei Hager este responsabil pentru Prelucrarea Datelor cu caracter personal pe care le colectează de la partenerii săi de afaceri. Pentru mai multe detalii privind afiliatul companiei Hager numit drept operatorul dvs. de date, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos. 

4. Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm
În contextul raportului dintre dvs. și Hager, putem prelucra tipurile de Date cu caracter personal prezentate mai jos. 

 • Date de identificare – precum numele, data nașterii.
 • Date de contact – precum adresa, numărul de telefon, adresa e-mail etc.
 • Detalii profesionale – precum denumirea postului / funcția, organizația afiliată, adresa punctului de lucru etc.
 • Numele companiilor personale afiliate.
 • Înregistrări de pe camere CCTV și sisteme de supraveghere la distanță utilizate pentru securitatea clădirilor și a oamenilor.
 • Orice alt fel de informații furnizate în mod voluntar de către dvs.

Pentru a garanta executarea corespunzătoare a raportului nostru cu contactele în materie de afaceri, este posibil să obținem Date cu caracter personal de la partenerii noștri de afaceri și furnizori terți (de exemplu, instalatori ai produselor Hager, brokeri de date), brokeri de date sau, în anumite cazuri, din surse publice disponibile (de exemplu, de pe internet).

5. Scopurile Prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal
Colectăm și prelucrăm Date cu caracter personal despre Contactele noastre în materie de afaceri în următoarele scopuri:

 • pentru a furniza informații și notificări cu privire la produse sau servicii sau la starea și calitatea acestor produse;
 • pentru a gestiona întrebările, reclamațiile sau revendicările primite de la partenerii noștri de afaceri, precum și de la echipele noastre de servicii, cu privire la produsele și serviciile Hager;
 • în scopuri de marketing direct, publicitate și relații publice în ceea ce privește activitățile economice, produsele și serviciile companiei Hager și pentru a informa Contactele noastre în materie de afaceri despre progresele importante care au loc la Hager;
 • pentru a gestiona profilurile conturilor pe site-urile noastre (de exemplu, MyHager, MyDiagral) și pentru a oferi acces la astfel de profiluri. Pentru informații suplimentare privind Datele cu caracter personal pe care le colectăm online, citiți Declarația noastră de confidențialitate privind site-urile, disponibilă pe site-urile noastre;
 • pentru a respecta legile aplicabile în ceea ce privește calitatea produselor și răspunderea pentru produsele cu defect și în cazurile în care se prevede prin legi și reglementări sau pentru a exercita sau apăra drepturile legale ale afiliaților companiei Hager;
 • pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea mai eficient și pentru a verifica și a îmbunătăți calitatea produselor și/sau serviciilor noastre;
 • pentru a realiza operațiuni de cercetare și dezvoltare;
 • în scopuri de dezvoltare a companiilor, raportare internă și pentru a realiza analize și studii statistice despre produsele și serviciile noastre;
 • pentru a efectua sondaje, anchete privind gradul de satisfacție și studii;
 • pentru a lua legătura cu dvs., a vă transmite materiale de comunicații ale Grupul Hager și pentru a măsura impactul acestora.

6. Legalitatea Prelucrării
Vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal dacă o astfel de Prelucrare se realizează în scopul intereselor noastre legitime și nu prevalează în fața intereselor, drepturilor și libertăților dvs. fundamentale privind protecția datelor (de exemplu, în contextul operațiunilor noastre generale interne de afaceri). Considerăm că prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se efectuează în scopurile noastre legitime de afaceri, în sectoare în care aceasta reprezintă un beneficiu atât pentru noi, cât și pentru dvs. Înainte de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile noastre legitime, ținem cont de orice impact negativ potențial asupra dvs. și drepturilor dvs. și evaluăm orice astfel de impact. Nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal în activități în care considerăm că orice impact negativ asupra dvs. prevalează în fața scopurilor noastre.

În cazurile în care legislația aplicabilă prevede acest lucru, vă vom solicita să vă dați consimțământul înainte de a prelucra Datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, în scopuri de marketing direct electronic).

În anumite cazuri, este posibil să fie nevoie să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta legile aplicabile. În aceste cazuri, Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru ca noi să putem respecta o obligație legală sau contractuală. În această situație, nu putem gestiona raportul nostru cu dvs. și nu putem respecta legile aplicabile fără prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal.

7. Cui transmitem Datele dvs. cu caracter personal?
Avem grijă să permitem accesul la Datele cu caracter personal numai persoanelor care au nevoie de un astfel de acces pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile și terțelor părți care le accesează în scop legitim. Ori de câte ori îi permitem unei terțe părți să acceseze Datele cu caracter personal, luăm măsuri corespunzătoare pentru a garanta că informațiile sunt utilizate în conformitate cu această Politică și că se păstrează securitatea și confidențialitatea informațiilor.

7.1. Transmiterile către afiliații companiei Hager
Putem transmite Datele dvs. cu caracter personal altor afiliați Hager sau le putem oferi acces la acestea pentru a facilita gestionarea și administrarea conturilor Contactelor noastre în materie de afaceri, în scopuri de marketing direct electronic și alte scopuri legitime de afaceri.

7.2. Transmiterile către furnizorii terți de servicii
În plus, oferim acces la anumite Date cu caracter personal terțelor părți care ne furnizează servicii, de exemplu, în contextul gestionării platformei IT sau al serviciilor de asistență, al serviciilor de infrastructură și aplicații, al marketingului, al analizelor de date etc. De asemenea, putem transmite Date cu caracter personal consultanților externi, avocaților și consilierilor, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

7.3. Transmiterile către autoritățile publice
De asemenea, transmitem Date cu caracter personal autorităților publice, cum ar fi autoritățile naționale fiscale, în conformitate cu legile aplicabile.

7.4. Transmiterile către alte terțe părți
Putem transmite Date cu caracter personal și altor terțe părți în baza altor temeiuri legale, inclusiv: 

 • pentru a respecta obligațiile noastre legale, inclusiv cazurile în care acest lucru se impune prin lege, reglementări sau contract, sau pentru a răspunde unei hotărâri judecătorești, unui proces administrativ sau judiciar, inclusiv unei citații în justiție, unui audit realizat de către guvern sau unui mandat de percheziție, dar fără a se limita la acestea;
 • pentru a răspunde solicitărilor legale din partea autorităților publice (inclusiv din motive de securitate națională sau de aplicare a legii);
 • în vederea stabilirii, exercitării sau apărării împotriva unor litigii potențiale, iminente sau reale, după cum este necesar;
 • pentru a proteja interesele esențiale ale altei persoane, după caz;
 • în cazul vânzării, atribuirii sau al altui transfer total sau parțial al activității noastre;
 • cu consimțământul dvs.

8. Stocarea, securitatea și transferurile de Date cu caracter personal în afara UE/SEE
Hager stochează majoritatea Datelor cu caracter personal pe serverele sale din Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE) și din afara acestora. Hager ia măsurile de securitate administrative, tehnice și fizice corespunzătoare, concepute pentru a contribui la păstrarea confidențialității și integrității Datelor cu caracter personal și pentru a le proteja împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării neautorizate, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, utilizării necorespunzătoare și împotriva oricărui alt mod ilegal de prelucrare a Datelor cu caracter personal pe care le deține. În conformitate cu legile privind protecția datelor și cu politicile interne, Hager acordă atenția necesară securității în toate punctele de infrastructură tehnologică adecvate.

Datorită faptului că Hager își desfășoară activitatea la nivel global, într-un număr limitat de cazuri poate fi necesar să transferăm anumite Date cu caracter personal în alte țări decât cele în care Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate inițial, de exemplu, pentru a le oferi acces anumitor furnizori Hager și pentru a facilita gestionarea raportului cu partenerii de afaceri la nivel global. Este posibil ca unele dintre aceste țări să fie situate în afara UE/SEE. În astfel de cazuri, Hager va lua măsurile de securitate corespunzătoare pentru a garanta un nivel de protecție adecvat Datelor cu caracter personal care sunt transferate în afara UE/SEE, precum semnarea unor clauze contractuale tip emise de UE cu importatorul de date sau luarea altor măsuri pentru a furniza un nivel adecvat de protecție a datelor, în conformitate cu legislația UE. Dacă doriți să obțineți o copie a măsurilor de securitate aplicate, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos.

9. Păstrarea datelor cu caracter personal
Vom stoca Datele dvs. cu caracter personal pe durata raportului nostru existent cu dvs. și conform cerințelor legislației aplicabile. În general, acest lucru înseamnă că Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate până la finalul raportului nostru cu dvs. și/sau pe durata unei nevoi existente legitime de afaceri în curs de a proceda astfel, pe care o putem avea. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în scopuri de marketing direct atât timp cât nu vă dezabonați de la primirea de mesaje de marketing.

10. Drepturile dvs. privind confidențialitatea datelor
În baza legilor aplicabile privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi: 

 • dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu Datele dvs. cu caracter personal iar, în caz afirmativ, dreptul de a accesa Datele dvs. cu caracter personal și de a obține o copie a acestora;
 • dreptul la rectificarea Datelor dvs. cu caracter personal inexacte și la completarea Datelor dvs. cu caracter personal incomplete;
 • dreptul la ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal și restricționarea Prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal în baza anumitor temeiuri legale;
 • dreptul de a vă opune Prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de o anumită situație în care vă aflați, în cazurile în care o astfel de Prelucrare este necesară în scopul realizării intereselor legitime ale companiei Hager,cu excepția cazului în care Hager are scopuri legitime imperioase pentru a Prelucra datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita portabilitatea Datelor dvs. cu caracter personal în cazurile în care Prelucrarea se realizează pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract și Prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, dacă Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal se realizează pe baza consimțământului dvs. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea niciunei Prelucrări pe care am efectuat-o înainte de retragere. Nu va afecta nici Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor temeiuri legale privind Prelucrarea, altele decât consimțământul;
 • De asemenea, aveți dreptul de a vă dezabona de la primirea de mesaje de marketing electronic pe care vi le putem trimite direct, în orice moment. Puteți să vă exercitați acest drept dând clic pe linkul de „dezabonare” sau „renunțare” din mesajul de marketing pe care vi-l trimitem. Pentru a vă dezabona de la alte forme de marketing (cum ar fi prin poștă sau telemarketing), contactați-ne utilizând datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos;
 • Dreptul de a depune plângere la o autoritate responsabilă de protecția datelor, cu privire la colectarea și utilizarea Datelor dvs. cu caracter personal de către noi. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală de protecție a datelor. (Datele de contact ale autorităților de protecție a datelor din Spațiul Economic European, Elveția și anumite țări din afara Europei sunt disponibile aici.)

Este posibil să aveți drepturi suplimentare oferite de legile naționale. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile descrise mai sus, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos. Vom răspunde tuturor cererilor primite de la persoane care doresc să-și exercite drepturile referitoare la protecția datelor, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

11. Actualizările acestei Politici
Este posibil ca această Politică să fie actualizată pentru a reflecta orice fel de modificări necesare în practicile noastre privind confidențialitatea. În astfel de cazuri, vă vom informa pe site-urile noastre și vă vom indica la începutul Politicii data celei mai recente actualizări. Vă recomandăm să reveniți periodic pe site-urile noastre pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestei Politici.

12. Referințe
Este posibil ca această Politică să fie completată cu alte politici și proceduri (inclusiv în cazurile în care acest lucru este necesar în vederea respectării legilor privind protecția datelor din diferite țări) care pot fi găsite pe site-ul Grupului Hager.

13. Date de contact
Utilizați acest link pentru orice fel de întrebări sau solicitări legate de această Politică sau pentru a semnala orice fel de probleme.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.