*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Álláspályázatra vonatkozó adatvédelmi értesítés

Utolsó frissítés: 01.2019

Bevezetés
A Hager vállalatnál tiszteletben tartjuk a magánéletét és átláthatók kívánunk lenni a személyes adatok gyűjtését, valamint felhasználási módját illetően. A jelen Álláspályázatra vonatkozó adatvédelmi értesítésben (a továbbiakban: „Értesítés”) bemutatjuk, hogy kik vagyunk, valamint hogy hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az olyan egyének személyes adatait, akik a weboldalunkon állásra pályáznak.

A jelen Értesítés az Önnel kapcsolatos és az on-line álláspályázat során általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokat, a feldolgozás céljait, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait ismerteti.

 Amennyiben kérdései vagy aggályai vannak a személyes adatainak általunk történő felhasználásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” című részben foglaltak szerint.

Az ezen a weboldalon történő toborzást a Hager SE kezeli, amely a jelen weboldalon keresztül gyűjtött összes személyes adat adatkezelője. Vegye figyelembe, hogy a Hager helyi kapcsolt vállalkozásai sajátos toborzási oldalakkal rendelkezhetnek a weboldalaikon, ezért kérjük, olvassa el az azokon a weboldalakon található adatvédelmi értesítést az Önnel kapcsolatos személyes adatok a Hager helyi kapcsolt vállalkozásai által történő feldolgozásának módjára vonatkozó további részletekért. Az Ön személyes adatainak a weboldalunkon történő on-line gyűjtésére vonatkozó további általános információk érdekében olvassa el a Webes adatvédelmi értesítésünket www.hagergroup.com/privacy

1. Gyorshivatkozások
A teljes körű tájékoztatás érdekében javasoljuk, hogy az Értesítést teljes egészében olvassa el. Ha azonban az Értesítés egy adott pontjára van szüksége, kattintson az alábbi hivatkozások egyikére, hogy a releváns ponthoz ugorjon.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen okból?
3. Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?
4. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
5. Milyen jogi alapon dolgozzuk fel a személyes adatait?
6. A személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbítása
7. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?
8. Hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről?
9. Kiskorúak védelme
10. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik és hogyan gyakorolhatja ezen jogait?
11. Értesítés frissítései
12. Kapcsolatfelvétel

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen okból?
2.1. Az on-line pályázati folyamat során Ön által biztosított adatok

Az ezen a weboldalon történő on-line pályázati és toborzási folyamat során az Önnel kapcsolatos személyes adatok következő típusait gyűjthetjük:

 • azonosító és elérhetőségi adatok (például az Ön neve, címe, telefonszáma/e-mail címe, fényképe, azonosító dokumentumai, születési dátuma, nemzetisége, neme, mobilitási képessége, nyelvtudása és olyan egyéb adatok, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását),
 • tanulmányok és foglalkoztatási előzmények (például tanulmányi/szakmai képesítések, munkahelyi képesítések, tanulmányok, szakmai önéletrajz, kivonatok és munkáltatói referenciák vagy ajánlólevelek),
 • álláspályázatra vonatkozó információk (például az Ön által megpályázni kívánt munkakör, az Ön pályázata és az ahhoz kapcsolódó dokumentációk, kísérőlevelek, interjúkból és telefonos szűrésekből kapott információk, kompenzációs, illetve kedvezményekre vonatkozó kérelmek, áthelyezésre vonatkozó információk), valamint
 • korábbi pályázatok/munkakörök (a Hager vállalathoz Ön által beadott korábbi pályázatokra és/vagy bármely korábbi foglalkoztatási előzményére vonatkozó információk).

2.2. Érzékeny jellegű személyes adatok
Az álláspályázati eljárás során nem gyűjtünk aktívan bármilyen olyan adatot, amely felfedi az Ön faji vagy etnikai származását, vallását, politikai vagy filozófiai meggyőződését, szakszervezeti tagságát, genetikai vagy biometriai adatait, illetve az Ön egészségügyi/szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokat, ezáltal kérjük, hogy ne is adjon meg ilyen jellegű információkat. Mindazonáltal tudomást szerezhetünk bizonyos érzékeny jellegű adatokról (pl. vallás), amennyiben Ön azokat önkéntesen feltünteni az életrajzában.

2.3. Automatikusan gyűjtött adatok
Az on-line álláspályázati eljárás során automatikusan gyűjthetünk az Ön által használt számítógépről vagy készülékről származó bizonyos adatokat, ideértve az Ön IP-címét, készüléke típusát, készüléke egyedi azonosítószámát, a böngészője típusát, webes beállításait, tágabb földrajzi helyadatait (például ország- vagy városszintű helyadatokat), valamint egyéb technikai információkat. A cookie-k típusaira és a weboldalunkon használt egyéb nyomkövetési technikákra vonatkozó további információk érdekében lásd a Cookie-kra vonatkozó értesítésünket  http://www.hagergroup.com/cookies.

2.4.Harmadik felektől gyűjtött információk
Az Ön személyes adatait közvetett módon kaphatjuk meg, amennyiben Ön nyilvános toborzási weboldalakon és közösségi médiaplatformokon (pl. LinkedIn) keresztül nyújtja be pályázatát. Az Önre vonatkozó adatokat és visszajelzéseket az előző munkaadójától/munkaadóitól is megkaphatjuk. Háttér- és bűnügyi nyilvántartási ellenőrzéseket is végezhetünk (amennyiben megengedett a vonatkozó törvényeknek megfelelően).

3.Milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait?
A Hager vállalat az Ön által az on-line pályázat során megadott személyes adatokat a Hager on-line álláspályázati és toborzási folyamatainak kezelése céljából gyűjti. Következésképpen a Hager az Ön személyes adatait a következő célokra használhatja fel:

 • egy fiók beállításának és fenntartásának lehetővé tételéhez, valamint a regisztráláshoz;
 • az Ön on-line profiljának létrehozásához és fenntartásához;
 • a velünk való kapcsolatfelvétel, valamint az általunk történő válaszadás és visszajelzés küldésének engedélyezéséhez;
 • az állásra pályázók kiértékeléséhez és kiválasztásához, például az interjúk és tesztek összeállításához és lebonyolításához,
 • az ezekből származó eredmények kiértékeléséhez, valamint a toborzáshoz, ideértve a végső felvételt, szükséges egyéb célokra,
 • a toborzás során az Önnel való kommunikációhoz,
 • az Ön adatainak ellenőrzéséhez, valamint referenciaellenőrzések vagy háttérellenőrzések elvégzéséhez (adott esetben),
 • az Ön jövőbeni munkaviszonyához szükséges intézkedések elvégzése, valamint
 • a toborzási és felvételi folyamataink általános kezeléséhez és fejlesztéséhez,
 • az Ön profiljának kizárólag a munkahelyért felelős toborzó, az adott országban lévő toborzók, illetve a Csoportban lévő toborzók számára történő láthatóvá tételéhez.

Amennyiben Ön beosztást nyer a Hager vállalatnál, az on-line pályázati folyamat során begyűjtött adatok az Ön folyamatos munkaügyi nyilvántartásának részét fogják képezni. Tájékoztatjuk, hogy ilyen esetben további információkat kérhetünk az Ön toborzásának véglegesítéséhez a Munkavállalói adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően.

4. Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?
Odafigyelünk arra, hogy kizárólag azoknak engedélyezzük a személyes adatokhoz való hozzáférést, akiknek a feladataik és kötelességeik teljesítése érdekében szükséges az ilyen jellegű hozzáférés, valamint olyan harmadik feleknek, akik törvényes céllal rendelkeznek a hozzáféréshez (például a toborzó ügynökségek). Minden alkalommal, amikor egy harmadik fél számára engedélyezzük a személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az információknak a jelen Értesítéssel összhangban történő felhasználása, valamint az információk biztonságának és bizalmasságának fenntartása érdekében.

4.1. Közzététel a Hager kapcsolt vállalkozásai számára
Számos országban jelen lévő több kapcsolt vállalkozásból álló globális szervezetként a Hager vállalat nemzetközi telephelyekkel rendelkezik, valamint a Hager olyan forrásokat használ, amelyek a világ számos pontján helyezkednek el.

Következésképpen időről időre az Ön személyes adatait a Hager egyéb kapcsolt vállalkozásaival is megoszthatjuk a toborzás Csoport szintjén történő kezelése, valamint egyéb törvényes üzleti célok érdekében, például a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőség érdekében.

4.2. Közzététel harmadik fél szolgáltatók számára
Továbbá bizonyos Személyes adatokat elérhetővé teszünk harmadik felek számára is, akik szolgáltatásokat biztosítanak számunkra, például igénybe vesszük a Success Factors szolgáltatásait az on-line pályázati folyamat weboldalunkon történő kezelése érdekében. Továbbá az Ön személyes adatai a szolgáltatók számára is átadásra kerülhetnek a háttérellenőrzések lebonyolítása érdekében (ahol ezt a vonatkozó törvények lehetővé teszik). Végül az Ön személyes adatai olyan harmadik felekkel is általános megosztásra kerülnek, amelyeket mi választottunk ki a weboldalaink működtetése, kezelése és üzemeltetése érdekében.

4.3. Közzététel egyéb harmadik felek számára
A Személyes adatokat egyéb harmadik felek számára is közzétehetjük egyéb jogalapokon, ideértve a következőket:

 • a jogi kötelezettségeinknek való megfelelőség érdekében, ideértve adott esetben a törvény, szabályozás vagy szerződés feltételeinek betartását, illetve egy bírósági határozatra, adminisztratív vagy igazságszolgáltatási eljárásra való reagálás érdekében, ideértve többek között az idézést vagy kutatási parancsot,
 • a közszervek törvényes kérelmeire történő reagálás érdekében (ideértve a nemzeti biztonsági vagy bűnüldözési célokat),
 • szükség szerint a potenciális, esetleges vagy valós jogvita megállapítása, gyakorlása vagy kivédése érdekében,
 • szükség esetén egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében, és/vagy
 • üzletünk részének vagy egészének értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban.

5. Milyen jogi alapon dolgozzuk fel a személyes adatait?
Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az on-line pályázat során gyűjtjük az Önnel való kapcsolatunk kezelése céljából a toborzás és a felvételi folyamat kezeléséhez és/vagy, amennyiben Ön az adott munkakörre alkalmasnak tekinthető, egy Önnel való munkaszerződés megkötése előtti lépések megtételéhez fűződő jogos érdekeink alapján. Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőség, illetve a Hager vállalat, a munkavállalóink, a jelentkezők és egyéb személyek és entitások jogainak és érdekeinek védelme érdekében használhatjuk fel a vonatkozó törvény által előírt mértékben.

Az Ön személyes adatai nélkül az Önnel való jövőbeni munkaviszonyt nem tudjuk kezelni, valamint a vonatkozó törvényeknek sem tudunk megfelelni.

6. A személyes adatok az EU/EGT területén kívülre történő továbbítása
A Hager vállalat üzleti tevékenységét globális szinten végzi, következésképpen bizonyos esetekben néhány személyes adatot olyan országokba kell továbbítanunk, amelyek eltérnek azoktól az országoktól, ahol az Ön személyes adatai eredetileg gyűjtésre kerültek például belső toborzás, karriertervezés és nemzetközi mobilitási célok érdekében. Előfordulhat, hogy ezen országok némelyike az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül helyezkedik el. Ilyen esetben a Hager vállalat megfelelő vagy alkalmas biztosítékokat fog alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az EU/EGT területén kívülre továbbított személyes adatok optimális védelmi szintje biztosításra kerüljön, mint például standard EU szerződéses feltételek megkötése az adatátvevővel, illetve egyéb intézkedések végrehajtása az adatvédelem optimális védelmi szintjének biztosítása érdekében az EU törvények értelmében. Amennyiben a hatályos biztosítékainkról másolatot kíván kapni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

7. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatait?
Az Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag a jelen Értesítésben foglalt célokra, vagy a vonatkozó jogi, adózási vagy számviteli követelményeknek való megfelelőség biztosításához szükséges ideig őrizzük meg.

Törölni fogjuk személyes adatait, amint azok már nem szükségesek a fent említett célokra, vagy nincs többé indokolt oka az adatok tárolásának. A jelentkezési folyamat lezárását követően személyes adatait addig tároljuk, ameddig arra a nemzeti jogszabályok köteleznek minket. Ezenfelül személyes adatainak megőrzésére kerülhet sor mindaddig, amíg követelések indíthatók felénk. Amennyiben Ön beosztást nyer és munkaajánlatot kap a Hager vállalatnál, az Ön személyes adatai az Ön felvételi folyamatának végrehajtásához kerülnek felhasználásra az Emberi erőforrások osztály által.

Az on-line toborzási oldalunkon Ön által létrehozott fiók tekintetében az Ön személyes adatait mindaddig tárolni fogjuk, amíg Ön aktívan használja és bejelentkezik a fiókjába. Amennyiben nem jelentkezik be a fiókjába egy legalább 12 hónapot vagy azt meghaladó folyamatos időszakban, fenntartjuk a jogot az Ön fiókjának bezárására. A fiókja bezárása előtt e-mailben figyelmeztetést fogunk küldeni Önnek. A bezárt fiók törlése magába foglalja valamennyi vonatkozó fiókadat törlését, ideértve az elérhetőségi adatok és önéletrajzok törlését is.

Az Ön személyes adatainak megőrzésére vonatkozó további részletekért vegye fel a kapcsolatot a Hager vállalattal az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben jelöltek szerint.

8. Hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről?
Elkötelezettek vagyunk a személyes adatai védelmének biztosítása iránt. Szigorú óvintézkedéseket alkalmazunk a weboldalunkon lévő személyes adatai védelmének és biztonságának biztosítása érdekében, ezért olyan különböző technológiai, fizikai és adminisztratív biztonsági biztosítékokat alkalmazunk például a bizalmas jellegű adatok megadása (például bejelentkezési adatok vagy a Weboldalon megadott információk) során, mint a tűzfalak és a gondosan kidolgozott biztonsági eljárások. Az adattovábbítást biztonsági átviteli protokoll (SSL) segítségével titkosítjuk. Ezeket a technológiákat, eljárásokat és egyéb intézkedéseket az Ön személyes adatai biztonságának és védelmének megőrzésére, valamint arra használjuk, hogy biztosítsuk, hogy ezen adatok kizárólag az Ön számára, valamint azok számára legyenek elérhetők, akiknek engedélyezte a személyes adataihoz való hozzáférést. Fontos tudnia azonban, hogy az interneten, e-mailen keresztül vagy egyéb elektronikus úton történő adattovábbítás sem biztonságos vagy hibamentes teljes mértékben, ezért ügyeljen arra, hogy milyen adatokat továbbít számunkra ilyen módon.

9. Kiskorúak védelme
A jelen weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások 16 éven aluliak számára nem alkalmasak. Amennyiben még nem töltötte be a 16. életévét, ne küldjön semmilyen pályázatot ezen a Weboldalon keresztül.

10. Milyen adatvédelmi jogokkal rendelkezik és hogyan gyakorolhatja ezen jogait?
A vonatkozó adatvédelmi törvények szerint a következő jogok állnak az Ön rendelkezésére:

 • Joga van arra, hogy megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e, és ha igen, joga van az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez és adatai másolatának kéréséhez;
 • Joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítésének kéréséhez, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez;
 • Joga van az Ön személyes adatai törlésének kéréséhez, valamint az Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozásához bizonyos jogi okokból.
 • Joga van az Ön személyes adatai feldolgozása ellen való tiltakozáshoz az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt, ahol az ilyen jellegű feldolgozás a Hager jogos érdekeinek céljaira szükséges, hacsak a Hager kényszerítő erejű jogos okokkal nem rendelkezik az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan;
 • Joga van az Ön személyes adatai hordozhatóságának kéréséhez, ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján történik, valamint a feldolgozás automatikus módon megy végbe.
 • Joga van az Ön személyes adatai általunk történő felhasználásával és gyűjtésével kapcsolatban panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóság felé. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal. (Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és bizonyos nem európai országokban lévő adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatai itt találhatók.)

Amennyiben a fent leírt jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint. Az összes olyan egyéntől kapott kérelemre reagálni fogunk, amely adatvédelmi jogaik vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelő gyakorlásával kapcsolatos.

11. Értesítés frissítései
A jelen Értesítést a jogi, technikai vagy üzleti változások értelmében frissíthetjük. A jelen Értesítés frissítése esetén minden megfelelő intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy Önt tájékoztassuk az eszközölt módosítások jelentőségéről. Minden lényeges módosítás esetén kérni fogjuk az Ön ehhez való hozzájárulását, amennyiben ezt a vonatkozó adatvédelmi törvények megkövetelik.

12. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kérdései, aggályai vagy panaszai vannak a jelen Értesítéssel, a személyes adatok általunk történő feldolgozási módjával kapcsolatban, illetve amennyiben élni szeretne a fent említett jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: HR@hagergroup.com

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.