*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Declarație de confidențialitate privind depunerea candidaturii pentru un post

Cea mai recentă actualizare: 01.2019

Introducere
Compania Hager respectă viața dvs. privată și dorește să fie transparentă în privința tipurilor de date cu caracter personal pe care le colectează despre dvs. și modul în care le utilizează. În această Declarație de confidențialitate în cazul depunerii candidaturii pentru un post (numită în continuare „Declarația”), vă explicăm cine suntem, cum colectăm, partajăm și utilizăm datele cu caracter personal pe care le obținem de la persoanele care candidează pentru un loc de muncă pe site-ul nostru.

Această Declarație, prezintă care sunt datele dvs. cu caracter personal, pe care le colectăm și le prelucrăm pe parcursul procesului de depunere a candidaturii online, scopurile prelucrării și drepturile dvs. conexe.

 Dacă aveți orice fel de întrebări sau probleme legate de utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, de către noi, contactați-ne în modul descris în secțiunea „Cum puteți să ne contactați?” de mai jos.

Recrutarea pe acest site este gestionată de Hager SE, operatorul de date în cazul tuturor datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui site. Rețineți că afiliații locali ai companiei Hager pot avea o pagină de recrutare specifică pe site-urile lor. Pentru mai multe detalii privind modul în care afiliații locali ai companiei Hager prelucrează datele dvs. cu caracter personal, citiți declarațiile de confidențialitate de pe site-urile acestora. Pentru mai multe informații generale privind colectarea online a datelor dvs. cu caracter personal pe site-ul nostru, citiți Declarația de confidențialitate privind site-ul www.hagergroup.com/privacy

1. Linkuri rapide
Vă recomandăm să citiți această Declarație în întregime pentru a vă asigura că ați luat cunoștință de toate informațiile necesare. Cu toate acestea, dacă doriți să consultați doar o anumită secțiune a acestei Declarații, puteți da clic pe linkul relevant de mai jos pentru a accesa secțiunea respectivă.

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce?
3. În ce scopuri utilizăm datele dvs. cu caracter personal?
4. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?
5. Care este temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
6. Transferurile de Date cu caracter personal în afara UE/SEE
7. Cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal?
8. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?
9. Minorii
10. Ce drepturi privind protecția datelor aveți și cum le puteți exercita?
11. Actualizările acestei Declarații
12. Cum puteți să ne contactați?

2. Ce date cu caracter personal colectăm și de ce?
2.1. Informațiile pe care le furnizați pe parcursul procesului de depunere a candidaturii online

Pe parcursul procesului de depunere a candidaturii și de recrutare online, putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal care vă privesc:

 • date de identificare și de contact (precum: nume, adresă, telefon, adresă e-mail, fotografie, numere de identificare, data nașterii, naționalitate, sex, mobilitate, limbă și alte informații prin care puteți fi identificat);
 • informații privind parcursul educațional și profesional (precum: calificări academice/profesionale, calificări la locul de muncă, educație, CV, foi matricole și recomandări pentru angajare sau scrisori de recomandare);
 • informații privind candidatura pentru un loc de muncă (precum postul pentru care vă depuneți candidatura, candidatura pentru locul de muncă și documentația conexă, scrisori de intenție, informații obținute la interviuri și interviuri telefonice, solicitări de remunerare/beneficii, informații privind transferul); și
 • candidaturi/posturi anterioare (informații referitoare la candidaturi anterioare pe care le-ați depus la Hager și/sau orice parcurs profesional anterior).

2.2. Datele cu caracter personal sensibile
Pe parcursul procesului de depunere a candidaturii pentru un post, nu solicităm în mod activ niciun fel de informații care dezvăluie originea dvs. rasială sau etnică, religia, convingerile politice sau filozofice, apartenența la sindicate, informații genetice sau biometrice ori informații despre viața dvs. sexuală / starea dvs. de sănătate sau orientarea sexuală. Prin urmare, vă rugăm să nu furnizați astfel de informații. Totuși, putem lua cunoștință de anumite date sensibile (de exemplu, religia) dacă ni le furnizați spontan în CV-ul dvs.

2.3. Informațiile pe care le colectăm în mod automat
Pe parcursul procesului de depunere a candidaturii online, putem colecta în mod automat anumite informații din computerul sau dispozitivul pe care îl utilizați, precum adresa dvs. IP, tipul de dispozitiv, numerele de identificare unice ale dispozitivului, tipul de browser, preferințele web, locația geografică aproximativă (de exemplu, țară sau oraș) și alte informații tehnice. Pentru mai multe informații privind tipurile de module cookie și alte tehnologii de urmărire pe care le utilizăm pe site-ul nostru, consultați Declarația privind modulele cookie http://www.hagergroup.com/cookies.

2.4. Informațiile pe care le colectăm de la terțe părți
Dacă vă depuneți candidatura prin intermediul site-urilor de recrutare publice și al platformelor de rețele sociale (de exemplu, LinkedIn), putem obține datele dvs. cu caracter personal în mod indirect. De asemenea, putem obține informații și feedback despre dvs. de la fostul/foștii dvs. angajator/angajatori. Totodată, putem efectua verificări privind antecedentele sau cazierul judiciar (în cazurile în care acest lucru este permis de legile aplicabile și este în conformitate cu acestea).

3. În ce scopuri utilizăm datele dvs. cu caracter personal?
Hager colectează datele cu caracter personal pe care le furnizați prin procesul de depunere a candidaturii online în scopul gestionării procesului de depunere a candidaturii pentru un loc de muncă și de recrutare online desfășurat de compania Hager. Prin urmare, Hager poate utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a vă permite să configurați și să întrețineți un cont sau o înregistrare;
 • pentru a crea și a întreține profilul dvs. online;
 • pentru a vă permite să ne contactați și a ne permite să răspundem și să oferim feedback;
 • pentru evaluarea și selectarea candidaților pentru un loc de muncă, inclusiv stabilirea și desfășurarea interviurilor și testelor;
 • pentru evaluarea și testarea rezultatelor și după cum este necesar în procesul de recrutare, inclusiv recrutarea finală;
 • pentru a lua legătura cu dvs. pe parcursul procesului de recrutare;
 • pentru a verifica informațiile dvs. și a efectua alte verificări de referință sau verificări privind antecedentele (când este cazul);
 • pentru luarea măsurilor necesare pentru viitorul dvs. raport de muncă;
 • pentru a gestiona și îmbunătăți procesul nostru de recrutare și angajare;
 • pentru a face vizibil profilul dvs. numai pentru recrutorul responsabil de locul de muncă, recrutorii din țară sau recrutorii din cadrul Grupului.

Dacă primiți acceptul pentru un loc de muncă în cadrul companiei Hager, informațiile colectate pe parcursul procesului de depunere a candidaturii online vor fi incluse în evidența continuă privind angajarea. În acest caz, rețineți și faptul că vi se pot cere informații suplimentare pentru a finaliza recrutarea dvs. conform Politicii noastre de confidențialitate pentru angajați.

4. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?
Avem grijă să le permitem accesul la datele cu caracter personal numai persoanelor care au nevoie de un astfel de acces pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile și terțelor părți care le accesează în scop legitim (de exemplu, agențiilor de recrutare). Ori de câte ori îi permitem unei terțe părți să acceseze datele cu caracter personal, luăm măsuri corespunzătoare pentru a garanta că informațiile sunt utilizate în conformitate cu această Declarație și că se păstrează securitatea și confidențialitatea informațiilor.

 4.1. Transmiterile către afiliații companiei Hager
În calitate de organizație globală formată din mai multe companii afiliate din diferite țări, Hager are unități internaționale și utilizează resurse din întreaga lume.

Prin urmare, ocazional putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu alți afiliați ai companiei Hager, pentru a gestiona procesul nostru de recrutare la nivel de grup, precum și în alte scopuri legitime de afaceri, cum ar fi respectarea legilor și reglementărilor aplicabile.

4.2.Transmiterile către furnizorii terți de servicii
În plus, oferim accesul la anumite Date cu caracter personal terțelor părți care ne furnizează servicii, de exemplu, utilizăm serviciile companiei Success Factors pentru a gestiona procesul de depunere a candidaturii online pe site-ul nostru. Mai mult, datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise furnizorilor de servicii pentru a efectua verificări privind antecedentele (în cazurile în care legile aplicabile permit acest lucru). În final, datele dvs. cu caracter personal vor fi partajate, în general, cu terțe părți pe care le-am selectat pentru a rula, a gestiona și a administra site-urile noastre.

4.3. Transmiterile către alte terțe părți
Putem dezvălui Date cu caracter personal și cu alte terțe părți în baza altor temeiuri legale, inclusiv:

 • pentru a respecta obligațiile noastre legale, inclusiv cazurile în care acest lucru se impune prin legislație, reglementări sau contract, sau pentru a răspunde unei hotărâri judecătorești, unui proces administrativ sau judiciar, inclusiv unei citații în justiție sau unui mandat de percheziție, dar fără a se limita la acestea;
 • pentru a răspunde solicitărilor legale din partea autorităților publice (inclusiv din motive de securitate națională sau de aplicare a legii);
 • în vederea stabilirii, exercitării sau apărării împotriva unor litigii potențiale, iminente sau reale, după cum este necesar;
 • pentru a proteja interesele esențiale ale altei persoane, după caz; și/sau
 • în cazul vânzării, atribuirii sau al altui transfer total sau parțial al activității noastre;

5. Care este temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm pe parcursul procesului de depunere a candidaturii online în funcție de necesitatea de a gestiona relația pe care o avem cu dvs., de interesele noastre legitime pentru a efectua recrutarea și pentru a gestiona procesul de angajare și/sau, în cazurile în care sunteți luat în considerare pentru angajare, pentru a lua măsuri necesare înainte de a încheia un contract de muncă cu dvs. De asemenea, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau pentru a proteja drepturile și interesele companiei Hager, ale angajaților și candidaților noștri și ale altor entități, după cum impune și permite legislația aplicabilă.

Fără datele dvs. cu caracter personal nu putem administra viitorul raport de muncă pe care îl vom avea cu dvs. și nu putem respecta legile aplicabile.

6. Transferurile de date cu caracter personal în afara UE/SEE
Datorită faptului că Hager își desfășoară activitatea la nivel global, în unele cazuri limitate este posibil să fie nevoie să transferăm anumite date cu caracter personal în alte țări decât cele în care datele dvs. cu caracter personal au fost colectate inițial, de exemplu, din motive de recrutare internă, planificare a carierei și mobilitate internațională. Este posibil ca unele dintre aceste țări să fie situate în afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE). În astfel de cazuri, Hager va lua măsurile de securitate corespunzătoare pentru a garanta un nivel de protecție adecvat datelor cu caracter personal care sunt transferate în afara UE/SEE, precum semnarea unor clauze contractuale tip emise de UE cu importatorul de date sau luarea altor măsuri pentru a furniza un nivel adecvat de protecție a datelor, în conformitate cu legislația UE. Dacă doriți să obțineți o copie a măsurilor de securitate aplicate, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos.

7. Cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal?
Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. doar pe perioada necesară pentru a îndeplini scopurile descrise în această Declarație sau pentru a respecta cerințele aplicabile legale, financiare sau contabile.

Vom șterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul menționat mai sus sau nu mai există nici un interes justificat în stocarea datelor. După completarea procesului de solicitare, datele dvs. personale vor fi stocate atâta timp cât suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu legislația națională. În plus, datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru perioada în care pot fi depuse reclamații împotriva noastră. Dacă sunteți nominalizat pentru un loc de muncă în cadrul companiei Hager, datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de către departamentul nostru de resurse umane pentru a finaliza procesul de angajare.

În ceea ce privește contul creat de dvs. pe pagina noastră de recrutare online, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care utilizați și vă conectați în mod activ la contul dvs. Dacă nu vă conectați la contul dvs. timp de 12 luni consecutive sau mai mult, ne rezervăm dreptul de a vă închide contul. Vă vom trimite un avertisment prin e-mail înainte de a închide contul dvs. Ștergerea contului dvs. închis implică ștergerea tuturor informațiilor aplicabile aferente contului, inclusiv datele de contact și CV-urile.

Pentru mai multe detalii privind păstrarea datelor dvs. cu caracter personal, contactați compania Hager conform indicațiilor din secțiunea „Date de contact” de mai jos.

8. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?
Ne angajăm să garantăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Utilizăm măsuri de precauție stricte pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal de pe site-ul nostru, prin aplicarea unor măsuri de securitate tehnologice, fizice și administrative, cum ar fi soluțiile firewall și proceduri de securitate dezvoltate cu atenție pentru cazuri precum cele în care introduceți informații confidențiale (cum ar fi datele de conectare sau informațiile trimise în cadrul Site-ului). Criptăm transmiterea informațiilor respective utilizând tehnologia Secure Socket Layer (SSL). Aceste tehnologii, proceduri și alte măsuri sunt utilizate pentru a oferi certitudinea că datele dvs. cu caracter personal rămân în siguranță, securizate și că vor fi disponibile numai pentru dvs. și persoanele pe care le-ați autorizat să acceseze datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, nici o transmitere prin internet, e-mail sau altă cale electronică nu este complet sigură sau lipsită de erori. Prin urmare, trebuie să decideți cu grijă ce informații ne trimiteți în acest fel.

9. Minorii
Serviciile pe care le furnizăm pe acest site nu sunt destinate persoanelor sub 16 ani. Dacă aveți sub 16 ani, nu trimiteți nicio candidatură pe acest Site.

10. Ce drepturi privind protecția datelor aveți și cum le puteți exercita?
În baza legilor aplicabile privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu Datele dvs. cu caracter personal iar, în caz afirmativ, dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal și de a obține o copie a acestora;
 • dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte și la completarea datelor dvs. cu caracter personal incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal și restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în baza anumitor temeiuri legale;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de o anumită situație în care vă aflați, în cazurile în care o astfel de prelucrare este necesară în scopul realizării intereselor legitime ale companiei Hager, cu excepția cazului în care Hager are scopuri legitime imperioase pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal în cazurile în care prelucrarea se realizează pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract și prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate;
 • dreptul de a depune plângere la o autoritate responsabilă de protecția datelor, cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală de protecție a datelor. (Datele de contact ale autorităților de protecție a datelor din Spațiul Economic European, Elveția și anumite țări din afara Europei sunt disponibile aici.)

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile descrise mai sus, utilizați datele de contact din secțiunea „Date de contact” de mai jos. Vom răspunde tuturor cererilor primite de la persoane care doresc să-și exercite drepturile referitoare la protecția datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

11. Actualizările acestei Declarații
Ocazional, putem să actualizăm această Declarație în urma unor schimbări produse în domeniul legal, tehnic sau economic. Când actualizăm această Declarație, vom lua măsurile corespunzătoare pentru a vă informa, în funcție de importanța modificărilor pe care le facem. Vom solicita consimțământul dvs. pentru orice fel de modificări dacă și în cazurile în care acest lucru este prevăzut de legile aplicabile privind protecția datelor.

12. Cum puteți să ne contactați?
Dacă aveți orice fel de întrebări, probleme sau reclamații privind această Declarație sau privind modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ori dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, contactați-ne prin e-mail la: HR@hagergroup.com

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.