*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámení o zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci

Poslední aktualizace: listopad 2020

Ve společnosti Hager respektujeme vaše soukromí a chceme být transparentní v tom, jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme a jak je používáme. Toto oznámení o zpracování osobních údajů v mobilní aplikaci (dále jen „Oznámení“), vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme údaje, které o vás shromažďujeme tím, že používáte aplikaci. Cílem je informovat vás o právech a svobodách, které můžete uplatnit s ohledem na naše používání vašich osobních údajů. Toto Oznámení popisuje také opatření, která zavádíme pro ochranu vašich údajů.

Stažením a používáním aplikace berete na vědomí, že jste si přečetli toto Oznámení a rozumíte mu.

Aplikace, kterou navštěvujete, je řízena místní pobočkou společnosti Hager (dále jen „Hager“), která je správcem dat pro veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány pomocí této aplikace. Pro více informací o této aplikaci navštivte prosím část „O nás“ nebo „Podmínky“ naší aplikace.

Pokud nechcete, aby společnost Hager zpracovávala vaše osobní údaje pomocí této aplikace tak, jak je uvedeno v tomto Oznámení, neměli byste si tuto aplikaci instalovat a používat ji. Vezměte prosím na vědomí, že některé služby mohou být poskytovány pouze pomocí aplikace a proto předplacení služeb znamená používání aplikace.

 1. Rychlé odkazy

Doporučujeme, abyste si přečetli toto celé Oznámení, abyste měli jistotu, že jste plně informováni. V případě, že chcete pouze vstoupit do určité sekce tohoto Oznámení, pak klikněte na odpovídající odkaz dole a tím skočíte do této sekce.

 1. Definice
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč
 3. Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje
 4. S kým sdílíme vaše osobní údaje
 5. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje
 6. Převedení osobních údajů mimo EU/EHP
 7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 8. Profilování
 9. Jak chráníme vaše osobní údaje
 10. Mladiství
 11. Jak odstoupit z direct marketingu
 12. Vaše práva a volby
 13. Externí odkazy
 14. Aktualizace tohoto Oznámení
 15. Jak nás kontaktovat

2.Definice

Služba pro chytrou domácnost, dále jako služba, je služba na serveru pro vaše zařízení Chytrá domácnost.

Zařízení Chytrá domácnost je ovladač, který je třeba aktivovat a který provádí připojení k síti periferií k němu připojených a který komunikuje s vaším mobilním zařízením.

Systém Chytrá domácnost je systém skládající se ze zařízení Chytrá domácnost, periferií k němu připojených a aplikace pro zařízení Chytrá domácnost, které má spravovat, a/nebo ovládání instalací a/nebo nestacionárních výrobků.

Hagerje pobočkou společnosti Hager, která je správcem dat pro veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány pomocí této aplikace. Pro více informací o této aplikaci navštivte prosím část „O nás“ nebo „Podmínky“ naší aplikace.

Mobilní zařízení je chytrý telefon, PC nebo PC tablet.

Referenční uživatel je člen rodiny odpovědný za použití systému Chytrá domácnost a jeho služby.

Podmínky služby jsou podmínky služby uvedené v oddílech A a B.

Softwarové produkty jsou počítačové programy, na nichž je služba založena.

Systém je systém Chytrá domácnost nastavený v domácnosti referenčního uživatele.

Aplikace je řešení společnosti Hager, kterou používáte s vaším mobilním zařízením a která je dostupná ve vaší zemi

Všeobecné informace o tom, jak funguje přenos dat v systému Chytrá domácnost:

Pokud periferie připojené k zařízení Chytrá domácnost sdělí informace do zařízení Chytrá domácnost (teplota, otevřené/zavřené okenice, někdo je za dveřmi, portréty atd.), tyto informace se uloží v zašifrované podobě ve vašem domě v zařízení Chytrá domácnost. Pokud se přihlásíte prostřednictvím aplikace do vašeho zařízení Chytrá domácnost uvnitř nebo vně vašeho domu, aplikace vytvoří přímý zabezpečený odkaz https:// na vaše zařízení (bankovní úroveň zašifrování: https. SSL 2048 bitů).

Https (hypertext transfer protocolsecure) je hypertextový přenosový protokol. Je možné učinit data neslyšitelnými a nečitelnými v procesu přenosu dat. To je dosaženo prostřednictvím zašifrování a ověření. Ověření slouží k ověření totožnosti připojujícího se partnera při navázání spojení.

To znamená, že pouze vy vidíte informace o vašem domě. Při přihlášení vně vašeho domu vás připojí k vašemu zařízení Chytrá domácnost server společnosti Hager. Vaše zařízení Chytrá domácnost a vaše mobilní zařízení mohou spolu komunikovat a vaše zařízení Chytrá domácnost může dostávat povely. Informace o vašem domě nebudeme nikdy shromažďovat či skladovat na serveru společnosti Hager.

3.Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Shromažďujeme různé typy osobních údajů tím, že používáte tuto aplikaci a tyto údaje budou zpracovány v souladu s účely popsanými níže.

 • Informace, které poskytujete dobrovolně

Abyste mohli používat aplikaci a mohli tak mít přínos z našich služeb, musíte nám poskytnout určité osobní údaje včetně:

 • Identifikačních údajů: jako jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví;
 • Údajů o profesním životě: pracovní kontaktní údaje a příslušnost k organizační složce.
 • Údajů o soukromí: podrobnosti o výrobcích/službách, kterých využíváte nebo se o ně zajímáte, různé osobní volby, které se objevují ve vašich nastaveních (např. plán bezpečnostních upozornění), denní operace provedené prostřednictvím naší aplikace (např. nastavení teploty);
 • Pokud si zvolíte registraci přes sociální sítě (Facebook, Google +), získáme a zpracujeme pro potřeby této aplikace pouze vaše příjmení, jméno a e-mailovou adresu.

Pomocí naší aplikace neshromažďujeme ani neuchováváme žádné údaje z kreditních karet. Pokud si přejete udělat online objednávku pomocí této aplikace, budete přesměrováni na naši webovou stránku a online transakce bude realizována pouze na této webové stránce. Přečtěte si, prosím, naše Oznámení o zpracování osobních údajů na webu pro více informací o shromažďování vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

 

 • Informace, které shromažďujeme automaticky

Shromažďujeme a zpracováváme v omezeném rozsahu a v anonymní a agregované podobě osobní údaje týkající se uživatelů této aplikace. Shromážděné údaje obsahují vaši IP adresu nebo identifikátor vašeho zařízení (např. číslo IMEI), verzi operačního systému, údaje ke kterým přistupujete a použití aplikace, chování uživatele (jako vaše interakce s aplikací), atd.

Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří používají naši aplikaci, odkud jsou a jaký obsah naší aplikace je zajímá. Používáme tyto informace pro naše interní analytické účely a pro zlepšování kvality a relevance naší aplikace.

Některé tyto informace mohou být shromažďovány pomocí sledovací technologie tak, jak je vysvětleno dále níže v záhlaví „Použití sledovacích technologií”. Můžeme také používat údaje o poloze vašeho zařízení tak, jak je vysvětleno níže v části „Údaje na základě polohy“.

Pro naše aplikace shromažďujeme kromě výše uvedených údajů i následující informace (pokud to lze):

 • verze aplikace (klient a server)
 • Nastavení aplikace (jako jazyk)
 • Místní nebo vzdálený přístup
 • Počet uživatelů
 • Události (zde)
 • Události zařízení (jako zapnutí/vypnutí světel), pokud lze použít
 • Vlastnosti uživatele (zde)
 • Orientace (na výšku / na šířku)
 • Použití sledovacích technologií

S vaším souhlasem můžeme používat různé typy sledovací technologie u našich aplikací (hromadně „Sledovací technologie“) pro shromažďování a použití osobních údajů o vás včetně použití pro reklamy na základě zájmů a služeb na základě polohy. Další informace o těchto technologiích najdete v oddíle 9 tohoto návodu.

 • Údaje na základě polohy

Pokud nám poskytnete autorizaci pro přístup k údajům o poloze vašeho zařízení, budeme používat tyto informace, abychom vám zasílali informace na základě polohy a pro poskytování služeb dle vašich požadavků.

Také, pokud si již nebudete přát dostávat oznámení push pro služby na základě polohy, můžete tuto službu zrušit změnou nastavení vašeho telefonu nebo uzpůsobit nastavení v aplikaci odznačením odpovídajícího políčka v části „Můj účet“ této aplikace.

U Android zařízení: jděte do Nastavení → Obecné → Správa aplikací, pak najděte aplikaci → odznačte volbu „Zobrazovat notifikace“ (Více informací na internetové stránce Google: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en)

U Apple zařízení jděte do: Nastavení -> Notifikace ->Hager -> odznačte volbu „Povolit notifikace“ (Více informací na internetové stránce Apple: https://support.apple.com/fr-fr/guide/)

4.Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme:

 S vaším předchozím souhlasem:

 • abychom vám mohli zasílat informace nebo propagování našich produktů a navržených služeb;
 • pro porozumění vašich preferencí a zlepšení vašich zkušeností a uspokojení zákazníka, když používáte aplikaci a naše služby;
 • pro provedení statistických analýz o používání této aplikace a četnosti návštěv;
 • pro poskytování reklamy na základě zájmů a na základě polohy.

K provádění naší smlouvy s námi:

 • pro vytvoření vašeho účtu v aplikaci. Pokud si zvolíte registraci přes sociální sítě (Facebook, Google +, atd.), budeme shromažďovat a zpracovávat pro potřeby této aplikace pouze vaše příjmení, jméno a e-mailovou adresu;
 • pro poskytování instalačních služeb pro naše zařízení a pro poskytování uživatelského rozhraní;
 • pro administraci a monitorování stability a výkonu této aplikace, aby se zlepšovala;
 • pro zajištění toho, že obsah z této aplikace je prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás a vaše zařízení;
 • k umožnění přístupu instalačního pracovníka k systému na pokyn referenčního uživatele;
 • pro poskytování služeb na základě polohy;
 • abychom vás upozornili, když jsou dostupné aktualizace pro aplikaci a o změnách u jakýchkoliv produktů nebo služeb, které nabízíme nebo pomocí ní poskytujeme;
 • pro účinnou komunikaci s vámi a pro zodpovězení jakýchkoliv otázek nebo stížností, které byste měli;

Pro účely našich oprávněných zájmů 

 • jako součást našeho snažení pro udržení bezpečnosti a zajištění naší aplikace;
 • k administrativním účelům;
 • pro komunikaci v případě reklamace;
 • pro komunikaci v případě reklamace;
 • pro účinnou komunikaci s vámi a pro zodpovězení jakýchkoliv otázek nebo stížností, které byste měli;
 • pro administraci a monitorování stability a výkonu této aplikace, aby se zlepšovala;
 • pro zajištění toho, že obsah z této aplikace je prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás a vaše zařízení;
 • k umožnění přístupu instalačního pracovníka k systému na pokyn referenčního uživatele;
 • jako součást našeho snažení pro udržení bezpečnosti a zajištění naší aplikace;
 • abychom vám mohli zasílat informace nebo propagování našich produktů a navržených služeb;
 • abychom vás upozornili, když jsou dostupné aktualizace pro aplikaci a o změnách u jakýchkoliv produktů nebo služeb, které nabízíme nebo pomocí ní poskytujeme;
 • pro porozumění vašich preferencí a zlepšení vašich zkušeností a uspokojení zákazníka, když používáte aplikaci a naše služby;
 • pro provedení statistických analýz o používání této aplikace a četnosti návštěv;
 • k administrativním účelům.

Řešení Hager je poskytováno různými způsoby:

 • Existuje postup „udělej si sám“ v zájmu používání řešení, v němž si vytvoříte osobní účet a nainstalujete zařízení sami.
 • Existuje instalační proces se spoluprací odborníka, který nastaví výš účet a vaše zařízení s vaším svolením.

Podrobný popis najdete v konkrétním popisu v podmínkách používání řešení, k němuž jste se přihlásili.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pouze k účelům popsaným v tomto oznámení.

5.S kým sdílíme vaše osobní údaje

Můžeme sdělovat vaše osobní údaje pro následující kategorie příjemců:

 • pobočkám společnosti Hager, poskytovatelům služeb a partnerům třetích stran, kteří nám poskytují služby zpracování údajů. Mohou to být služby dodávky produktů, služby hostování databáze, poskytovatelé marketingových řešení (reklama, společnosti zajišťující bezpečnost IT, call centra, platby (nejedná se o vyčerpávající seznam) na podporu dodávky, poskytování funkčnosti nebo pomoci se zvýšením bezpečnosti naší aplikace);
 • Pro naše řešení aplikace sdílíme vaše údaje se společností Google Firebase, pobočkou společnosti Google se sídlem v San Francisku v USA. Další informace o přesunech dat do třetích zemí najdete v oddíle 9 tohoto Oznámení;
 • pro jakékoliv kompetentní policejní a bezpečnostní složky, regulatorní orgány, vládní agentury, soudy nebo jiné třetí strany, kde věříme, že takové prozrazení je nezbytné (i) z důvodu dodržení aplikovatelných zákonů nebo nařízení, (ii) pro vykonání, nastolení nebo bránění našich zákonných práv, nebo (iii) pro ochranu vašich nepostradatelných zájmů nebo zájmů jakékoliv jiné osoby;
 • pro potenciálního kupujícího (a jeho agenty a poradce) ve spojení s jakýmkoliv navrhovaným nákupem, sloučením nebo akvizicí jakékoli části obchodních aktivit, za předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely sdělené v tomto Oznámení;
 • pro jakoukoliv jinou osobu s vaším souhlasem sdělené.

6.Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje

Budeme zpracovávat osobní údaje, které shromažďujeme touto aplikací, na základě nutnosti řídit naše vztahy s vámi, na základě našich legitimních zájmů, které budou záviset na daných osobních údajích a specifických souvislostí, z jakých je shromažďujeme nebo na základě vašeho souhlasu.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli zákonným požadavkům nebo s vámi navázali kontakt, provedeme to jasně v odpovídající době a oznámíme vám, zda získání vašich osobních údajů je povinné nebo ne (a také i možné následky, pokud vaše osobní údaje neposkytnete). 

Rovněž pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v dobré víře v naše legitimní zájmy (nebo těch z třetích stran), objasníme vám to v odpovídající době, co jsou tyto legitimní zájmy. Můžete nás požádat o více informací ohledně oprávněného zájmu.

7.Převedení osobních údajů mimo EU/EHP

Pracujeme na globální úrovni a výsledkem toho je, že vaše osobní údaje mohou být převedeny do jiných zemí než země, ve které máte trvalý pobyt a tam také zpracovány. V některých případech mohou být tyto země mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor (EU/EHP), a proto zde mohou být zákony na ochranu dat jiné než zákony ve vaší zemi, kde máte trvalý pobyt.

Naše servery jsou konkrétně umístěny v EU/EHP, ale můžeme sdílet nebo poskytovat přístup k vašim osobním údajům subjektům skupiny, třetím stranám jako poskytovatelům služeb a partnerům, kteří mohou působit mimo EU/EHP (například můžeme používat poskytovatele web hostingu nebo poskytovatele cloudových počítačových služeb, kteří uchovávají nebo přistupují k vašim osobním údajům mimo EU/EHP).

V takovém případě se ujišťujeme, že vaše osobní údaje jsou převedeny třetím stranám mimo EU/EHP, které jsou považované za „adekvátní“ podle Evropské komise (seznam adekvátních zemí je dostupný zde [odkaz]), nebo popřípadě, kde vaše osobní údaje nejsou odesílány do země, která poskytuje odpovídající ochranu, pak zavedeme odpovídající bezpečnostní opatření pro garantování toho, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny při jejich zpracování mimo EU/EHP v souladu s příslušnými zákony o ochraně soukromí. Tato odpovídající bezpečnostní opatření mohou obsahovat podepsání standardních smluvních klauzulí Evropské komise s pobočkou společnosti Hager, třetími stranami tj. poskytovateli služeb nebo partnery mimo EU/EHP, se kterými sdílíme vaše osobní údaje. Pro další informace o převedení osobních údajů mimo EU/EHP si, prosím, přečtěte níže uvedenou část „Jak nás kontaktovat“.

8.Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat nezbytně nutnou dobu, abychom splnili své zákonné, předsmluvní i smluvní závazky nebo náš zde zmíněný oprávněný zájem. Vaše osobní údaje budeme také uchovávat, pokud nás nepožádáte, abychom je vymazali, pokud jejich používání vyžaduje váš souhlas.

Jakmile pomine důvod pro zpracování vašich osobních údajů nebo doba uchovávání uplyne, nebo pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, vezměte prosím na vědomí, že můžeme pokračovat v uchovávání vašich osobních údajů po omezenou dobu, pokud je to nutné pro dodržování příslušných zákonných, daňových nebo účetních požadavků.

Pokud již nebudeme mít důvod zpracovávat vaše osobní údaje, zajistíme, že vaše osobní údaje budou buď vymazány, nebo anonymizovány.

9.Profilování

V některých případech můžeme použít vaše osobní údaje pro lepší pochopení vašich preferencí a abychom vám poskytli produkty nebo služby na míru. Neprovádíme žádná rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování těchto dat, které by mělo za následek buď právní dopady, které by se vás týkaly, nebo by vás podobně významně postihly. 

Google Analytics pro Firebase

(https://firebase.google.com/)

Získané údaje nám pomohou lépe chápat způsob využívání aplikace a zlepšovat službu. Veškeré adresy IP jsou ukládány pouze anonymně. Shromážděné údaje tedy nelze použít k osobní identifikaci uživatelů.

Další informace o Google Firebase a ochraně údajů najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

10.Jak chráníme vaše osobní údaje

Zavazujeme se prosazovat zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme silná preventivní opatření pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů v naší aplikaci tím, že používáme technologická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, jako jsou firewally a pečlivě vyvinuté bezpečnostní postupy, například když zadáváte důvěrné informace (jako přihlašovací údaje nebo informace odevzdávané v aplikaci). Zašifrováváme přenos těchto informací pomocí technologie SSL (securesocketlayer). Tyto technologie, postupy a jiná opatření jsou používány ve snaze zajistit, že vaše osobní údaje zůstanou bezpečné, zajištěné a dostupné pouze pro vás a pro ty, komu poskytnete oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům. Avšak ani internet, e-mail nebo jiný elektronický přenos nejsou plně bezpečné trvale nebo bez chyb. Proto byste měli být opatrní v tom, jaké informace nám tímto způsobem posíláte.

11.Mladiství

Námi poskytované služby v této aplikaci nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nestahujte si, prosím, tuto aplikaci.

12.Jak odstoupit z direct marketingu

Informace, které nám poskytujete (včetně vaší e-mailové adresy), používáme pro účely direct marketingu. Zejména když používáte aplikaci, pokud akceptujete push notifikace, můžeme vám zasílat reklamní nabídky o našich produktech a službách pomocí push notifikací. Také, pokud si již nebudete přát dostávat push notifikace o reklamních nabídkách od společnosti Hager, můžete tuto službu zrušit změnou nastavení vašeho mobilního zařízení nebo uzpůsobit nastavení v aplikaci odznačením odpovídajícího políčka mobilní aplikace Hager - tj. oddíl „Můj profil > Má nastavení“.

Na zařízeních Android přejděte na: -> Na zařízeních Android přejděte na: Nastavení → Obecné/Osobní → Správa aplikací, pak najděte mobilní aplikaci Hager → odznačte volbu „Zobrazovat notifikace“.

U Apple zařízení jděte do: Nastavení -> Notifikace -> vaše mobilní aplikace Hager -> odznačte „Povolit notifikace“.

13.Vaše práva a volby

Máte následující práva na ochranu dat:

 • Můžete požadovat přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii.
 • Můžete také požadovat to, aby jakékoliv informace, které jsou nepřesné nebo nekompletní, byly opraveny nebo doplněny.
 • Můžete požadovat to, aby vaše osobní údaje byly vymazány za určitých podmínek (například když není nutné již mít dané informace pro účely, pro které byly tato informace původně shromažďovány). 
 • Navíc nás můžete za určitých zákonných podmínek požádat o účel zpracování vašich osobních údajů, o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Máte právo odstoupit z elektronické marketingové komunikace, kterou vám kdykoliv bezplatně zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Pro odstoupení z jiných forem marketingu (jako např. poštovní marketingové zasílání nebo telemarketing), nás prosím kontaktujte pomocí kontaktních údajů, které jsou uvedeny níže v záhlaví „Jak nás kontaktovat“.
 • Podobně, pokud jsme shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, pak můžete kdykoliv souhlas odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní ani zákonnost jakéhokoliv zpracování, které provádíme před vaším odvoláním souhlasu, ani to neovlivní zpracování vašich osobních údajů, prováděné v souvislosti s jinými zákonnými důvody zpracování, než ke kterému jste dali souhlas.
 • Máte právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od úřadu na ochranu osobních údajů ve vaší domovské zemi nebo na obvyklém pracovišti kliknutím sem. Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropské ekonomické oblasti, ve Švýcarsku a v určitých zemích mimo Evropu (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.

Můžete také kdykoliv požádat o zrušení vašeho účtu tak, že nás budete kontaktovat níže popsaným postupem nebo kliknutím na „Vymazat můj profil“ v preferencích aplikace. Berte prosím na vědomí, že v případě odinstalování aplikace nebudete moci používat určité funkcionality této aplikace.

Můžete kdykoliv uplatnit jakékoliv výše uvedené právo tím, že nás budete kontaktovat tak, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“. Budeme reagovat na váš požadavek v závislosti na příslušných zákonech o ochraně osobních údajů.

14.Externí odkazy

Pokud vám jakákoliv část této aplikace poskytuje odkazy na webové stránky třetích stran, pak tyto webové stránky nejsou provozovány podle tohoto Oznámení. Doporučujeme vám zkontrolovat oznámení o zpracování osobních údajů, která jsou umístěna na těchto webových stránkách, abyste porozuměli jejich postupům pro shromažďování, používání a sdělování osobních údajů.

15.Aktualizace tohoto Oznámení

Toto Oznámení o zpracování osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat jako reakci na změnu ve vývoji zákonů, techniky nebo obchodních aktivit. Pokud provedeme aktualizaci Oznámení o zpracování osobních údajů, přijmeme odpovídající opatření, abychom vás informovali v souladu s důležitostí změn, které uděláme. Budeme požadovat váš souhlas pro jakoukoliv podstatnou změnu Oznámení o zpracování osobních údajů v případě, že je to nutné dle příslušných zákonů o ochraně údajů.

Kdy bylo toto Oznámení o zpracování osobních údajů aktualizováno si můžete zkontrolovat na datu „poslední aktualizace“, které je zobrazeno v horní části tohoto Oznámení o zpracování osobních údajů. 

16.Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv otázek, obav nebo stížností, týkajících se tohoto Oznámení, nebo způsobu jakým zpracováváme vaše osobní údaje nebo pokud chcete uplatnit vaše práva tak, jak je popsáno výše, kontaktujte nás, prosím, vyplněním tohotoformuláře.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.