*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Mobiele App Privacybeleid

Laatste update: November 2020

Bij Hager respecteren wij uw privacy en we willen transparant zijn over alle soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en over hoe we deze gebruiken. Dit Mobiel App Privacybeleid (hierna het "Beleid"), verklaart hoe we de informatie die we over u krijgen via uw gebruik van de App verzamelen, gebruiken en delen en heeft als doel u te informeren over uw rechten en vrijheden die u kunt uitoefenen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit Beleid beschrijft ook de maatregelen die we implementeren om uw gegevens te beschermen.

Door de App te downloaden en te gebruiken, erkent u dat u het beleid heeft gelezen en begrijpt.

Deze App die u gebruikt wordt beheerd door de Hager dochteronderneming (hierna "Hager"), die de gegevensbeheerder is voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via deze App. Voor meer informatie over deze App, zie de sectie “Over ons” of “Voorwaarden” van onze App.

Indien u niet wenst dat Hager iets van uw persoonsgegevens verwerkt via deze App, zoals toegelicht in dit beleid, kunt u deze App beter niet installeren en gebruiken. Onthoud dat een aantal diensten alleen aangeboden kunnen worden via de App en dat daarom de inschrijving voor de diensten veronderstelt dat u de App gebruikt.

 1. Snelle links

We adviseren u om dit Beleid volledig te lezen zodat u helemaal op de hoogte bent. Indien u echter een bepaalde sectie van dit Beleid wenst te bezoeken, klik op de relevante link hieronder om naar die sectie te gaan.

 1. Definities
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom
 3. Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens
 4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
 5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens
 6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
 7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
 8. Profilering
 9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
 10. Minderjarigen
 11. Hoe kunt u zich afmelden van directe marketing
 12. Uw rechten en keuzes
 13. Externe links
 14. Updates in dit Beleid
 15. Hoe kunt u ons contacteren

2.Definities

De Smart Home Service, hierna naar verwezen als de service, is de op de server gebaseerde service van uw Smart Home toestel.

Het Smart Home toestel is de controller die wordt geactiveerd om de perifere toestellen die erop zijn aangesloten met elkaar te koppelen en die communiceert met uw mobiele toestel.

Het Smart Home systeem is het systeem dat is samengesteld uit het Smart Home toestel, de perifere toestellen die erop zijn aangesloten en de App voor het Smart Home toestel om installaties in gebouwen en/of niet-stationaire producten te beheren en/of te controleren.

Hager is de Hager dochteronderneming die deze App die u gebruikt beheert en is de gegevensbeheerder voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via deze App. Voor meer informatie over deze App, zie de sectie “Over ons” of “Voorwaarden” van onze App.

Mobiel toestel is Smartphone, PC of PC tablet.

De Referentiegebruiker is het gezinslid dat verantwoordelijk is voor het gebruik van het Smart Home systeem en zijn services.

De algemene servicevoorwaarden zijn de servicevoorwaarden die verduidelijkt worden in Secties A en B.

De softwareproducten zijn de computerprogramma's waarop deze service gebaseerd is.

Het systeem is het Smart Home systeem dat opgezet is in het huis van de referentiegebruiker.

App is de Hager-oplossing die u gebruikt op uw mobiele toestel en die beschikbaar is in uw land

Algemene informatie over hoe de gegevensoverdracht in het Smart Home Systeem verloopt:

Als de perifere toestellen die met het Smart Home toestel verbonden zijn informatie communiceren naar het Smart home toestel (temperatuur, rolgordijnen open/dicht, iemand is aan de deur, foto's, enz.), wordt deze informatie bij u thuis versleuteld opgeslagen in het Smart Home toestel. Als u via de App inlogt op uw Smart Home toestel binnen- of buitenshuis, creëert de App een rechtstreekse https://secured link naar uw toestel (versleuteling op bankniveau: https. SSL 2048 bits).

Https (hypertekst transfer protocol secure) is een hypertekst-overdrachtsprotocol. Het is mogelijk om gegevens onhoorbaar en onleesbaar te maken in het overdrachtsproces. Dit wordt bereikt door versleuteling en authenticatie. Authenticatie dient om de identiteit van de verbindingspartner te verifiëren wanneer de verbinding tot stand komt.

Dit betekent dat u alleen de informatie ziet bij u thuis. Wanneer u buitenshuis inlogt, verbindt de Hager-server u met uw Smart home toestel. Uw Smart home toestel en uw mobiel toestel kunnen met elkaar communiceren en uw Smart home toestel kan commando's ontvangen. Op geen enkel moment zal informatie over uw huis door ons worden verzameld of opgeslagen op de Hager-server.

3.Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom

We verzamelen diverse soorten persoonsgegevens via uw gebruik van deze App en deze informatie zal worden verwerkt volgens de hierna beschreven doeleinden.

 • Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Om de App te gebruiken en te genieten van onze diensten, moet u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken waaronder:

 • Identificatiegegevens zoals: voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht;
 • Informatie over uw beroepsleven: zakelijke contactgegevens en zakelijke relaties.
 • Informatie over uw privéleven: gegevens over de producten/services die u gebruikt of in geïnteresseerd bent, verschillende persoonlijke voorkeuren in uw instellingen (bijv. programmering veiligheidsalarm), dagelijkse bewerkingen via onze app (bijv. temperatuurinstellingen);
 • Als u kiest voor registratie via sociale media (Facebook, Google +), zullen we ten behoeve van de app, alleen uw achternaam, voornaam en e-mailadres verkrijgen en verwerken.

We verzamelen noch bewaren creditkaartgegevens via onze App. Als u een onlineaankoop wenst te doen via deze App, zult u naar onze website worden geleid en de onlineaankoop zal volledig plaatsvinden op de website. Lees ons Online privacybeleidvoor meer informatie betreffende de persoonsgegevens die we op onze website over u verzamelen.

 

 • Informatie die we automatisch verzamelen

We verzamelen en verwerken in beperkte, anonieme en samengevoegde vorm persoonsgegevens betreffende de gebruikers van de App. De verzamelde gegevens omvatten uw IP-adres of het identificatienummer van uw toestel (bijv. het IMEI-nummer), de versie van het besturingssysteem, de data waarop u de app bezoekt en gebruikt, gebruikersgedrag (zoals uw interacties met de App), enz.

Door deze informatie te verzamelen, krijgen we een beter beeld van de bezoekers die onze App gebruiken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze App hen interesseert.  We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en het belang van onze App te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld door middel van traceringstechnologieën, zoals we hierna verder toelichten onder de hoofding “Gebruik van traceringstechnologieën”. We kunnen ook de locatiegegevens op uw toestel gebruiken zoals uitgelegd in de sectie “Gegevens op basis van de locatie” hierna.

Voor onze applicaties verzamelen we de volgende informatie naast de hierboven genoemde gegevens (indien van toepassing):

 • applicatieversie (klant & server)
 • Instellingen applicatie (zoals taal)
 • Lokale toegang of toegang op afstand
 • Aantal gebruikers
 • Gebeurtenissen (hier)
 • gebeurtenissen toestel (zoals in- uitschakelen van de lampen), indien van toepassing
 • Gebruikerseigenschappen (hier)
 • Oriëntatie (portret/landschap)
 • Het gebruik van traceringstechnologieën

Met uw toestemming kunnen we verschillende soorten traceringstechnologieën gebruiken op onze Apps (samen, "Traceringstechnologie") om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken met inbegrip van reclame op basis van uw interesses en diensten op basis van uw locatie. Zie verdere informatie over deze technologieën in Rubriek 9 van dit Beleid.

 • Gegevens op basis van uw locatie

Als u ons toegang verleent tot de locatiegegevens op uw toestel, zullen wij deze informatie gebruiken om u informatie te sturen op basis van uw locatie en u diensten te verlenen op uw verzoek.

Bovendien, als u niet langer pushmeldingen wenst te ontvangen voor diensten op basis van uw locatie, kunt u deze dienst uitschakelen door uw telefooninstellingen te wijzigen of door de instellingen in de App aan te passen door het desbetreffende vakje uit te vinken in de “Mijn Account” sectie van de App.

Op Android toestellen, ga naar Instellingen → Algemeen → App Manager zoek naar de App → vink de optie "Meldingen tonen" uit (Meer gegevens op de Google Website: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en)

Op Apple-toestellen ga gewoon naar: Instellingen -> Meldingen ->Hager -> vink “Meldingen toestaan” uit (Meer gegevens op de Apple website: https://support.apple.com/fr-fr/guide/)

4.Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 Met uw voorafgaande toestemming:

 • om u informatie over of promoties van onze producten en voorgestelde diensten te sturen;
 • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u de App en onze diensten gebruikt;
 • om statistische analyses op het gebruik van de App en de bezoekfrequentie uit te voeren;
 • om u reclame op basis van uw interesses, op basis van uw locatie aan te bieden.

Om ons contract met u uit te voeren:

 • om uw account in de App aan te maken. Als u zich wilt registreren via sociale media (Facebook, Google +, enz.), zullen we ten behoeve van de App alleen uw achternaam, voornaam en e-mailadres verzamelen en verwerken;
 • om installatiediensten voor onze toestellen te voorzien en te zorgen voor een gebruikersomgeving;
 • om de stabiliteit en de werking van de App te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van de App op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw toestellen;
 • om de installateur toegang te geven tot het systeem op commando van de referentiegebruiker;
 • om u diensten op basis van uw locatie aan te bieden;
 • om u te informeren wanneer er updates voor de App beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken;
 • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of bedenking die u zou hebben;

Voor de doeleinden van onze rechtmatige belangen 

 • als onderdeel van onze inspanningen om onze App veilig en zeker te houden;
 • voor administratieve doeleinden;
 • om te reageren in het geval van een klacht;
 • om te reageren in het geval van een klacht;
 • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of bedenking die u zou hebben;
 • om de stabiliteit en de werking van de App te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van de App op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw toestellen;
 • om de installateur toegang te geven tot het systeem op commando van de referentiegebruiker;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze App veilig en zeker te houden;
 • om u informatie over of promoties van onze producten en voorgestelde diensten te sturen;
 • om u te informeren wanneer er updates voor de App beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken;
 • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u de App en onze diensten gebruikt;
 • om statistische analyses op het gebruik van de App en de bezoekfrequentie uit te voeren;
 • voor administratieve doeleinden.

De Hager-oplossing wordt u op verschillende manieren aangereikt:

 • Er is een doe-het-zelfproces waarin u de oplossing gebruikt om uw persoonlijke account aan te maken en zelf uw toestellen te installeren.
 • Er is een installatieproces in samenwerking met een professional die uw account en uw toestellen zal opzetten met uw toestemming.

Voor een gedetailleerde beschrijving, zie de specifieke beschrijving in de gebruiksvoorwaarden van de oplossing waarvoor u zich heeft ingeschreven.

We zullen de persoonsgegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden beschreven in dit Beleid.

5.Met wie delen wij uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Aan Hager-dochterondernemingen, externe serviceproviders en partners die aan ons diensten verlenen op het vlak van gegevensverwerking. Dit kan gaan om diensten die instaan voor de levering van producten, database hosting, providers van marketingoplossingen (reclame, IT-beveiligingsbedrijven, callcenters, betaling (niet-limitatieve lijst) om de levering, de functionaliteit op te baseren of de beveiliging van onze App te helpen verbeteren);
 • Voor onze applicatie-oplossing delen we uw gegevens met Google Firebase, een dochteronderneming van Google die gebaseerd is in San Francisco (CA), VS. Verdere informatie over het doorgeven van gegevens aan derde partijen vindt u in rubriek 9 van dit Beleid;
 • aan bevoegde wethandhavingsinstanties, regelgevende, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen wanneer we geloven dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is (i) om te beantwoorden aan de toepasselijke wetten of voorschriften, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • aan een mogelijke koper (en zijn/haar agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van onze activiteiten, op voorwaarde dat we de koper erover inlichten dat deze uw persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die zijn toegelicht in dit beleid;
 • aan iedere persoon met uw toestemming voor de vrijgave.

6.Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens

We zullen de persoonsgegevens die we via deze App verzamelden verwerken op basis van de noodzaak om onze relatie met u te beheren, op basis van onze rechtmatige belangen die zullen afhangen van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen we dit verzamelden, of op basis van uw toestemming.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te beantwoorden aan een wettelijke vereiste of om contact met u op te nemen, zullen wij dit op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken en we zullen u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en ook van de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet vrijgeeft). 

Op dezelfde manier zullen we, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor onze rechtmatige belangen (of die van een externe partij) u op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken wat deze rechtmatige belangen zijn. U kunt ons meer details vragen over het ingeroepen rechtmatige belang.

7.Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER

We voeren onze activiteiten uit op globaal niveau en bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en worden verwerkt in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. In sommige gevallen kunnen deze landen zich buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (EU/EER) bevinden en bijgevolg een andere wetgeving inzake gegevensbescherming hebben dan de wetgeving in het land waarin u woonachtig bent.

In het bijzonder bevinden onze servers zich in de EU/EER maar we kunnen uw persoonsgegevens delen met of toegang geven aan groepsentiteiten, externe serviceproviders en partners die misschien buiten de EU/EER werken (zo kunnen wij bijvoorbeeld webhostingproviders of Cloud computing-serviceproviders gebruiken die uw persoonsgegevens buiten de EU/EER opslaan of hier toegang toe hebben).

Waar dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt naar derde landen buiten de EU/EER die door de Europese Commissie worden beschouwd als “geschikt” (een lijst met geschikte landen is hier [link]) beschikbaar, of anders, wanneer uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat voldoende bescherming biedt, zullen we geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven terwijl deze worden verwerkt buiten de EU/EER in overeenstemming met de toepasselijke wetten op de privacy. Deze geschikte veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit het ondertekenen van de Europese modelcontractbepalingen met de dochteronderneming van Hager, de externe serviceprovider of partner buiten de EU/EER met wie we uw persoonsgegevens delen. Voor meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER, zie de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna.

8.Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om onze wettelijke, precontractuele en contractuele verplichtingen te vervullen of ons hierin vermelde rechtmatige belang. We zullen uw persoonsgegevens ook bewaren tenzij u ons verzoekt ze te verwijderen indien het doel van het gebruik ervan uw toestemming vereist.

Zodra het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer bestaat of de bewaarperiode verstreken is, of wanneer u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, dient u zich ervan bewust te zijn dat we uw persoonsgegevens verder kunnen blijven bewaren voor een beperkte periode als dit noodzakelijk is voor de toepasselijke vereisten met betrekking tot de wet, belastingen of boekhouding.

Wanneer we niet langer een doeleinde hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

9.Profilering

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om uw voorkeuren beter te begrijpen en om u aangepaste producten of diensten aan te bieden. We nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de automatische verwerking van dergelijke gegevens die rechtsgevolgen hebben voor u of evenzo belangrijke gevolgen hebben voor u. 

Google Analytics voor Firebase

(https://firebase.google.com/)

De verzamelde gegevens helpen ons beter te begrijpen hoe de app wordt gebruikt en om de service te verbeteren. Alle IP-adressen worden alleen op anonieme wijze opgeslagen. Bijgevolg kunnen de verzamelde gegevens niet gebruikt worden om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over Google Firebase en gegevensbescherming is terug te vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/

10.Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. We gebruiken krachtige maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens binnen onze app te beschermen, door technologische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen zoals firewalls en zorgvuldig ontwikkelde veiligheidsprocedures, bijvoorbeeld, wanneer u vertrouwelijke informatie ingeeft (zoals aanmeldgegevens of informatie die wordt verstrekt vanuit de app). We coderen de transmissie van die informatie door middel van secure socket layer technologie (SSL). Deze technologieën, procedures en andere maatregelen worden gebruikt als inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd blijven en alleen beschikbaar zijn voor u en diegenen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens. Geen enkele internet- e-mail- of andere elektronische transmissie is echter volledig veilig of foutloos dus u moet zorgvuldig nadenken over welke informatie u op die manier naar ons stuurt.

11.Minderjarigen

De diensten die we op deze app verstrekken zijn niet bestemd voor het gebruik door personen jonger dan 16 jaar. Gelieve deze app niet te downloaden als u jonger bent dan 16.

12.Hoe kunt u zich afmelden van directe marketing

We gebruiken de informatie die u ons verstrekt (met inbegrip van uw e-mailadres) voor directe marketingdoeleinden. Wanneer u de app gebruikt, en vooral wanneer u pushmeldingen aanvaardt, kunnen we u reclameaanbiedingen van onze producten en diensten sturen via pushmeldingen. Als u niet langer pushmeldingen wenst te ontvangen van Hager, kunt u deze dienst uitschakelen door de instellingen van uw mobiele toestel te wijzigen of door de instellingen in de App aan te passen door het desbetreffende vakje uit te vinken in de Hager Mobiele App – d.i. “Mijn profiel > Mijn instellingen ” sectie van de Hager mobiele App.

Op Android toestellen, ga gewoon naar: -> Op Android toestellen, ga gewoon naar: Instellingen → Algemeen/Persoonlijk → App-beheerder →zoek vervolgens uw Hager mobiele App → vink de optie “Toon meldingen” uit.

Op Apple-toestellen ga gewoon naar: Instellingen -> Meldingen -> uw Hager mobiele App -> vink “Meldingen toestaan” uit.

13.Uw rechten en keuzes

U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens en een kopie vragen.
 • U kunt ook vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet correct zijn of niet compleet, worden gecorrigeerd of vervolledigd.
 • U kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd onder bepaalde wettelijke voorwaarden (bijvoorbeeld, wanneer het niet langer wettelijk vereist is om de persoonsgegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld). 
 • Bovendien kunt u onder bepaalde wettelijke voorwaarden bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking te beperken van uw persoonsgegevens of portabiliteit vragen van uw persoonsgegevens.
 • U heeft te allen tijde en gratis het recht om u af te melden voor de elektronische marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link "uitschrijven" of "afmelden" in de marketinge-mails die wij u sturen. Om zich af te melden van andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), gelieve ons te contacteren zoals beschreven in de sectie "Hoe kunt u ons contacteren" hierna.
 • Op dezelfde manier kunt u, als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van een verwerking van gegevens die gebeurd is vóór het intrekken van uw toestemming. Het zal ook geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens die op andere rechtmatige gronden dan toestemming is uitgevoerd.
 • U heeft het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie neem contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming of die van uw gebruikelijke werkplek door hier te klikken. Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn (met inbegrip van de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.

U kunt ook te allen tijde vragen om uw account af te sluiten door ons te contacteren zoals hierna beschreven of door te klikken op “Mijn profiel verwijderen” in de voorkeuren van de app. U moet er zich van bewust zijn dat u bepaalde functionaliteiten van de app niet meer zult kunnen gebruiken zodra de app verwijderd is.

U kunt op elk moment een van de hierboven vermelde rechten uitoefenen door ons te contacterenzoals beschreven onder de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna. We zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

14.Externe links

Als er een onderdeel van deze App links voorziet naar websites van derden, werken deze websites niet onder dit beleid. We adviseren u om de privacymeldingen te bekijken die vermeld worden op die websites om hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens te begrijpen.

15.Updates in dit Beleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten als gevolg van wijzigingen in wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid updaten, zullen we de geschikte maatregelen treffen om u te informeren, naargelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. We zullen uw toestemming vragen in verband met belangrijke wijzigingen aan het privacybeleid als dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst geüpdatet werd door te kijken naar de “laatste update” datum die bovenaan dit privacybeleid wordt vermeld. 

16.Hoe kunt u ons contacteren

Als u vragen, bedenkingen of klachten heeft betreffende dit Beleid, of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve ons dan te contacteren door dit aanvraagformulier in te vullen.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.