*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Mobiele App Privacybeleid

Laatste update: Mei 2018 

Bij Hager respecteren wij uw privacy en we willen transparant zijn over alle soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en over hoe we deze gebruiken. Dit Mobiel App Privacybeleid(hierna het "Beleid"), verklaart hoe we de informatie die we over u krijgen via uw gebruik van de App verzamelen, gebruiken en delen en heeft als doel u te informeren over uw rechten en vrijheden die u kunt uitoefenen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft ook de maatregelen die we implementeren om uw gegevens te beschermen.

Onthoud dat dit beleid beschrijft hoe de Hager Apps over het algemeen persoonsgegevens verzamelen en dat de specifieke verwerkingsactiviteiten kunnen verschillen op elke Hager App. Daarom is het mogelijk dat een aantal van de verwerkingsactiviteiten die in dit beleid worden beschreven, niet van toepassing zijn op de specifieke Hager App die u bezoekt.

Door de App te downloaden en te gebruiken, erkent u dat u het beleid heeft gelezen en begrijpt.

Deze App die u gebruikt wordt beheerd door de Hager dochteronderneming (hierna "Hager"), die de gegevensbeheerder is voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via deze App. Voor meer informatie over deze App, zie de sectie “Over ons” of “Voorwaarden” van onze App.

Indien u niet wenst dat Hager iets van uw persoonsgegevens verwerkt via deze App, zoals toegelicht in dit beleid, kunt u deze App beter niet installeren en gebruiken. Onthoud dat een aantal diensten alleen aangeboden kunnen worden via de App en dat daarom de inschrijving voor de diensten veronderstelt dat u de App gebruikt.

1. Snelle links
We adviseren u om dit beleid volledig te lezen zodat u helemaal op de hoogte bent. Indien u echter een bepaalde sectie van dit beleid wenst te bezoeken, kunt u op de desbetreffende link hieronder klikken om naar die sectie te gaan.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en waarom
3. Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens
6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
8. Profilering
9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
10. Minderjarigen
11. Hoe kunt u zich afmelden van directe marketing
12. Uw rechten en keuzes
13. Externe links
14. Updates in dit beleid
15. Hoe kunt u ons contacteren

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we over u en waarom
We verzamelen diverse soorten persoonsgegevens via uw gebruik van deze App en deze informatie zal worden verwerkt volgens de hierna beschreven doeleinden.

 • Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Om de App te gebruiken en te genieten van onze diensten, moet u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekken waaronder:

 • uw contactgegevens: zoals voornaam en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht;
 • gegevens over de producten/diensten die u gebruikt of interesseren;
 • zakelijkecontactgegevens waaronder uw zakelijke voorkeuren.
 • Als u kiest voor registratie via social media (Facebook, Google +), zullen we ten behoeve van de app, alleen uw achternaam, voornaam en e-mailadres verkrijgen en verwerken.

We verzamelen noch bewaren creditkaartgegevens via onze App. Als u een onlineaankoop wenst te doen via deze App, zult u naar onze website worden geleid en de onlineaankoop zal volledig plaatsvinden op de website. Lees ons online privacybeleid voor meer informatie betreffende de persoonsgegevens die we op onze website over u verzamelen.

 • Informatie die we automatisch verzamelen

We verzamelen en verwerken in beperkte, anonieme en samengevoegde vorm persoonsgegevens betreffende de gebruikers van de App. De verzamelde gegevens bevatten uw IP-adres of het identificatienummer van uw toestel (bv. het IMEI-nummer), de versie van het besturingssysteem, de data waarop u de app bezoekt en gebruikt, gebruikersgedrag (zoals uw interacties met de app), enz.

Door deze informatie te verzamelen, krijgen we een beter beeld van de bezoekers die onze app gebruiken, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze app hen interesseert. We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en het belang van onze app te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld door middel van traceringstechnologieën, zoals we hierna verder toelichten onder het kopje “Gebruik van traceringstechnologieën”. We kunnen ook de locatiegegevens op uw toestel gebruiken zoals uitgelegd in de sectie “Gegevens op basis van de locatie” hierna.

 • Het gebruik van traceringstechnologieën

We kunnen verschillende soorten traceringstechnologieën gebruiken op onze apps (samen, “Traceringstechnologie”) om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken met inbegrip van reclame op basis van uw interesses en diensten op basis van uw locatie.

 • Gegevens op basis van uw locatie

Als u ons toegang verleent tot de locatiegegevens op uw toestel, zullen wij deze informatie gebruiken om u informatie te sturen op basis van uw locatie en u diensten te verlenen op uw verzoek.

Bovendien, als u niet langer pushmeldingen wenst te ontvangen voor diensten op basis van uw locatie, kunt u deze dienst uitschakelen door uw telefooninstellingen te wijzigen of door de instellingen in de app aan te passen door het desbetreffende vakje uit te vinken in de “Mijn Account” sectie van de app.

Op Android-toestellen gewoon: via Instellingen → Algemeen → App-beheerder om de app te zoeken → uitvinken van de optie “Toon meldingen”.

Op Apple-toestellen gewoon via: Instellingen -> Meldingen ->Hager -> uitvinken van “Meldingen toestaan”.

3. Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens
We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om uw account in de app aan te maken. Als u zich wilt registreren via social media (Facebook, Google +, enz.), zullen we voor de behoefte van de app alleen uw achternaam, voornaam en e-mailadres verzamelen en verwerken;
 • om installatiediensten voor onze toestellen te voorzien en te zorgen voor een gebruikersomgeving;
 • om de stabiliteit en de werking van de app te beheren en te bewaken zodat we deze kunnen verbeteren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van de app op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw toestellen;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze app veilig en zeker te houden;
 • om uw gebruik van het loyaliteitsprogramma dat wordt geleverd met onze app te beheren;
 • om u te informeren wanneer er updates voor de app beschikbaar zijn en wanneer er iets wijzigt aan de producten of diensten die we hiermee aanbieden of verstrekken;
 • om uw voorkeuren te begrijpen en uw ervaring en klanttevredenheid te verbeteren wanneer u de app en onze diensten gebruikt;
 • om statistische analyses op het gebruik van de app en de bezoekfrequentie uit te voeren.
 • om efficiënt met u te communiceren en te antwoorden op elke vraag of twijfel die u zou hebben ;
 • om u informatie over of promoties van onze producten en voorgestelde diensten te sturen;
 • om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • om u gepersonaliseerde reclame te sturen waarvan wij denken dat deze u interesseert op basis van uw voorkeuren en uw gebruik van de app;
 • om u reclame op basis van uw interesses en diensten op basis van uw locatie aan te bieden;

We zullen de persoonsgegevens die we over u verzamelen uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid of voor de doeleinden die we aan u zullen uitleggen op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aanHager dochterondernemingen, externe serviceproviders en partners die ons gegevensverwerkingdiensten verstrekken (bijvoorbeeld om te voorzien in de levering en de functionaliteit van onze app of om de veiligheid ervan te helpen verbeteren), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die zijn beschreven in dit beleid of aan u gemeld zijn op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen.
 • aanbevoegde wethandhavingsinstanties, regelgevende, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derden wanneer we geloven dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is (i) om te beantwoorden aan de toepasselijke wetten of voorschriften, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • aan een mogelijke koper (en zijn/haar agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van onze acitviteiten, op voorwaarde dat we de koper erover inlichten dat deze uw persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die zijn toegelicht in dit beleid;
 • aaniedere persoon met uw toestemming voor de vrijgave.

5. Op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens
We zullen de persoonsgegevens die we via deze app verzamelden verwerken op basis van de noodzaak om onze relatie met u te beheren, op basis van onze rechtmatige belangen die zullen afhangen van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen we dit verzamelden, of op basis van uw toestemming.

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te beantwoorden aan een wettelijke vereiste of om contact met u op te nemen, zullen wij dit op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken en we zullen u informeren of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en ook van de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet vrijgeeft).

Op dezelfde manier zullen we, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) u op het desbetreffende tijdstip duidelijk maken wat deze rechtmatige belangen zijn.

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
We voeren onze activiteiten uit op globaal niveau en bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en worden verwerkt in andere landen dan het land waarin u woonachtig bent. In sommige gevallen kunnen deze landen zich buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (EU/EER) bevinden en bijgevolg een andere wetgeving inzake gegevensbescherming hebben dan de wetgeving in het land waarin u woonachtig bent.

In het bijzonder bevinden onze servers zich in de EU/EER maar we kunnen uw persoonsgegevens delen met of toegang geven aan groepsentiteiten, externe serviceproviders en partners die misschien buiten de EU/EER werken (zo kunnen wij bijvoorbeeld webhostingproviders of Cloud computing-serviceproviders gebruiken die uw persoonsgegevens buiten de EU/EER opslaan of hier toegang toe hebben).

Waar dit het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt naar derde landen buiten de EU/EER die door de Europese Commissie worden beschouwd als “geschikt” (een lijst met geschikte landen is hier link) beschikbaar, of anders, wanneer uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat voldoende bescherming biedt, zullen we geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven terwijl deze worden verwerkt buiten de EU/EER in overeenstemming met de toepasselijke wetten op de privacy. Deze geschikte veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit het ondertekenen van de Europese modelcontractbepalingen met de dochteronderneming van Hager, de externe serviceprovider of partner buiten de EU/EER met wie we uw persoonsgegevens delen. Voor meer informatie over de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER, zie de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna.

7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
We zullen uw persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is om de doeleinden die beschreven zijn in dit beleid te vervullen en zolang als we een voortdurende rechtmatige zakelijke reden hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om u de dienst te verlenen die u gevraagd heeft).

Zodra het doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer bestaat of de bewaarperiode verstreken is, of wanneer u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen, dient u zich ervan bewust te zijn dat we uw persoonsgegevens verder kunnen blijven bewaren voor een beperkte periode als dit noodzakelijk is voor de toepasselijke vereisten met betrekking tot de wet, belastingen of boekhouding.

Wanneer we niet langer een doeleinde hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

8. Profilering
In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om uw voorkeuren beter te begrijpen en om u aangepaste producten of diensten aan te bieden. We nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op de automatische verwerking van dergelijke gegevens die rechtsgevolgen hebben voor u of evenzo belangrijke gevolgen hebben voor u. 

9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. We gebruiken krachtige maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens binnen onze app te beschermen, door technologische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen zoals firewalls en zorgvuldig ontwikkelde veiligheidsprocedures, bijvoorbeeld, wanneer u vertrouwelijke informatie ingeeft (zoals aanmeldgegevens of informatie die wordt verstrekt vanuit de app). We coderen de transmissie van die informatie door middel van secure socket layer technologie (SSL). Deze technologieën, procedures en andere maatregelen worden gebruikt als inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd blijven en alleen beschikbaar zijn voor u en diegenen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens. Geen enkele internet- e-mail- of andere elektronische transmissie is echter volledig veilig of foutloos dus u moet zorgvuldig nadenken over welke informatie u op die manier naar ons stuurt.

10. Minderjarigen
De diensten die we op deze app verstrekken zijn niet bestemd voor het gebruik door personen jonger dan 16 jaar. Gelieve deze app niet te downloaden als u jonger bent dan 16.

11. Hoe kunt u zich afmelden van directe marketing
We gebruiken de informatie die u ons verstrekt (met inbegrip van uw e-mailadres) voor directe marketingdoeleinden. Wanneer u de app gebruikt, en vooral wanneer u pushmeldingen aanvaardt, kunnen we u reclameaanbiedingen van onze producten en diensten sturen via pushmeldingen. Als u niet langer pushmeldingen wenst te ontvangen van Hager, kunt u deze dienst uitschakelen door de instellingen van uw mobiele toestel te wijzigen of door de instellingen in de app aan te passen door het desbetreffende vakje uit te vinken in de - “Mijn profiel > Mijn instellingen ” sectie van de app.

Op Android-toestellen, ga gewoon naar: Instellingen → Algemeen → App Beheerder om de uw Hager mobiele applicatie→ uitvinken van de optie “Meldingen tonen”.

Op Apple-toestellen gewoon via: Instellingen → Meldingen → uw Hager mobiele applicatie→ uitvinken van “Meldingen toelaten”.

12. Uw rechten en keuzes
U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens en een kopie vragen.
 • U kunt ook vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet correct zijn of niet compleet, worden gecorrigeerd of vervolledigd.
 • U kunt vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd onder bepaalde wettelijke voorwaarden (bijvoorbeeld, wanneer het niet langer wettelijk vereist is om de persoonsgegevens te bewaren voor de doeleinden waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld).
 • Bovendien kunt u onder bepaalde wettelijke voorwaarden bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen omde verwerking te beperkenvan uw persoonsgegevens of portabiliteit vragen van uw persoonsgegevens.
 • U heeft te allen tijde en gratis het recht om u af te melden voor de elektrische marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven" of "afmelden" in de marketinge-mails die wij u sturen.  Om zich af te melden van andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), gelieve ons te contacteren zoals beschreven in de sectie "Hoe kunt u ons contacteren" hierna.
 • Op dezelfde manier kunt u, als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van een verwerking van gegevens die gebeurd is vóór het intrekken van uw toestemming. Het zal ook geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens die op andere rechtmatige gronden dan toestemming is uitgevoerd.
 • U heeft het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te contacteren. Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn (met inbegrip van de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.

U kunt ook te allen tijde vragen om uw account af te sluiten door ons te contacteren zoals hierna beschreven of door te klikken op “Mijn profiel verwijderen” in de voorkeuren van de app. U moet er zich van bewust zijn dat u bepaalde functionaliteiten van de app niet meer zult kunnen gebruiken zodra de app verwijderd is.

U kunt op elk moment een van de hierboven vermelde rechten uitoefenen door ons te contacteren zoals beschreven onder de sectie “Hoe kunt u ons contacteren” hierna. We zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

13. Externe links
Als er een onderdeel van deze app links voorziet naar websites van derden, werken deze websites niet onder dit beleid. We adviseren u om de privacymeldingen te bekijken die vermeld worden op die websites om hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens te begrijpen.

14. Updates in dit beleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten als gevolg van wijzigingen in wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid updaten, zullen we de geschikte maatregelen treffen om u te informeren, naargelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. We zullen uw toestemming vragen in verband met belangrijke wijzigingen aan het privacybeleid als dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst geüpdatet werd door te kijken naar de “laatste update” datum die bovenaan dit privacybeleid wordt vermeld. 

15. Hoe kunt u ons contacteren
Als u vragen, bedenkingen of klachten heeft betreffende dit beleid, of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve ons dan via de volgende link.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.