*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámenie o ochrane údajov z mobilných aplikácií

Posledná aktualizácia: November 2020

V spoločnosti Hager rešpektujeme vaše súkromie a chceme transparentne pristupovať k získavaniu a spracovávaniu rôznych druhov vašich osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov z mobilných aplikácií (ďalej iba „oznámenie“) vysvetľuje ako získavame, používame a zdieľame informácie získané o vás prostredníctvom používania aplikácie a jeho cieľom je vás informovať o právach a slobodách, ktoré môžete využiť v súvislosti s naším používaním vašich osobných údajov. V tomto oznámení sú popísané opatrenia, ktoré implementujeme za účelom ochrany vašich údajov.

Prevzatím a používaním aplikácie potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili toto oznámenie.

Túto aplikáciu, ktorú používate, spravuje pobočka spoločnosti Hager (ďalej iba „Hager“), ktorá vykonáva kontrolu všetkých osobných údajov, ktoré sa získavajú prostredníctvom tejto aplikácie. Podrobnejšie informácie o tejto aplikácii nájdete v časti „O nás“ alebo „Obchodné podmienky“ našej aplikácie.

Ak nechcete, aby spoločnosť Hager spracovávala vaše osobné údaje získané prostredníctvom tejto aplikácie, nesmiete si ju nainštalovať a používať tak, ako je uvedené v tomto oznámení. Je potrebné upozorniť, že niektoré služby sa môžu poskytovať iba cez túto aplikáciu, a preto z registrácie týchto služieb vyplýva aj používanie tejto aplikácie.

 1. Rýchle prepojenia

Odporúčame, aby ste si prečítali celé toto oznámenie, aby ste sa oboznámili so všetkými informáciami. Avšak, ak si chcete prečítať iba k niektorú časť tohto oznámenia, po kliknutí na príslušné prepojenie budete presmerovaní na danú časť.

 1. Definície
 2. Aké osobné údaje získavame a prečo
 3. Na aké účely používame vaše osobné údaje
 4. S kým zdieľame vaše osobné údaje
 5. Na základe akých právnych dokumentov spracovávame vaše osobné údaje
 6. Zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP
 7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 8. Profilovanie
 9. Ako chránime vaše osobné údaje
 10. Maloletí
 11. Vyjadrenie explicitného nesúhlasu s priamou reklamou
 12. Vaše práva a možnosti voľby
 13. Externé prepojenia
 14. Aktualizácie tohto oznámenia
 15. Ako nás kontaktovať

2.Definície

Služba Smart Home (Inteligentný domov), ktorá v tomto dokumente odkazuje na službu, je serverová služba pre zariadenie Smart Home.

Zariadenie Smart Home je ovládacie zariadenie, ktoré sa aktivuje, prepája periférne zariadenia k nemu pripojené a komunikuje s mobilným zariadením.

Systém Smart Home je systém zložený zo zariadenia Smart Home, periférnych zariadení k nemu pripojených a aplikácie pre zariadenie Smart Home na správu a/alebo kontrolu inštalácií budov a/alebo prenosných výrobkov.

Hager je pobočka spoločnosti Hager, ktorá spravuje aplikáciu, ktorú používate, a vykonáva kontrolu všetkých osobných údajov, ktoré sa získavajú prostredníctvom tejto aplikácie. Podrobnejšie informácie o tejto aplikácii nájdete v časti „O nás“ alebo „Obchodné podmienky“ našej aplikácie.

Mobilné zariadenie je smartfón, počítač alebo tablet.

Referenčný používateľ je člen rodiny zodpovedný za používanie systémy Smart Home a jeho služieb.

Podmienky služby sú podmienky služby špecifikované v časti A a B.

Softvérové výrobky sú počítačové programy, ktoré využíva daná služba.

Systém predstavuje systém Smart Home nastavený doma referenčným používateľom.

Aplikácia predstavuje riešenie spoločnosti Hager, ktoré používate vo vašom mobilnom zariadení a ktoré je k dispozícii vo vašej krajine

Všeobecné informácie o spôsobe prenosu údajov v systéme Smart Home:

Ak periférne zariadenie pripojené k zariadeniu Smart Home zasiela informácie zariadeniu Smart Home (teplota, vytiahnutie/stiahnutie roliet, niekto je pri dverách, portréty a pod.), tieto informácie sa uložia v šifrovanej podobe u vás doma v zariadení Smart Home. Ak sa prihlásite do systému prostredníctvom aplikácie pre vaše zariadenie Smart Home alebo mimo vášho domu, aplikácia vytvorí priame zabezpečené prepojenie https:// do vášho zariadenia (banková úroveň šifrovania: https. SSL 2048 bitov).

Https (hypertext transfer protocol secure) predstavuje protokol hypertextového prenosu. Je možné zaručiť, ako boli údaje nepočuteľné a nečitateľné počas procesu prenosu. Toto je možné dosiahnuť šifrovaním a overením. Overenie slúži na overenie identity pripojeného partnera pri nadviazaní komunikácie.

To znamená, že iba vy sami môžete vidieť informácie o vašom dome. Pri prihlásení sa mimo vášho domu server spoločnosti Hager vás pripojí k vášmu zariadeniu Smart Home. Vaše zariadenie Smart Home a vaše mobilné zariadenie komunikujú navzájom a vaše zariadenie Smart Home prijíma príkazy. V žiadnom prípade nebudeme získavať a ukladať informácie o vašom dome na server spoločnosti Hager.

3.Aké osobné údaje získavame a prečo

Počas vášho používania tejto aplikácie získavame rôzne typy osobných informácií prostredníctvom vášho používania tejto aplikácie a tieto informácie sa budú spracovávať v súlade s nižšie popísanými účelmi.

 • Informácie, ktoré poskytujete dobrovoľne

Musíte nám poskytnúť niektoré osobné údaje, aby ste mohli používať túto aplikáciu a využívať výhody našich služieb vrátane:

 • Identifikačných údajov: napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie;
 • Informácií o profesionálnom živote: kontaktné informácie do práce a členská v profesionálnych organizáciách.
 • Informácie o súkromnom živote: podrobnosti o používaných výrobkoch/službách alebo o tých, ktoré vás zaujímajú, rôzne osobné výbery v nastaveniach (napríklad plánovanie bezpečnostných alarmov), denné úkony realizované prostredníctvom aplikácie (napr. nastavenia teplotu);
 • Ak si vyberiete registráciu prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Google+), získame a budeme spracovávať na účely tejto aplikácie iba vaše priezvisko, meno a e-mailovú adresu.

Prostredníctvom našej aplikácie nezískavame ani neukladáme žiadne podrobnosti o kreditnej karte. Ak chcete nakupovať online prostredníctvom tejto aplikácie, budete presmerovaní na našu webovú lokalitu a online transakcia sa bude celá realizovať na našej webovej lokalite. Prečítajte si naše oznámenie o ochrane osobných údajov, kde získate podrobné informácie o získavaní vašich osobných údajov na našej webovej lokalite.

 

 • Informácie, ktoré získavame automaticky

Osobné údaje používateľov našej aplikácie získavame a spracovávame v obmedzenej miere a anonymnou a súhrnnou formou. Získané údaje zahŕňajú vašu IP adresu alebo identifikátor vášho zariadenia (napríklad číslo IMEI), verzie operačného systému, dátumy, kedy ste vstúpili do aplikácie a používali ju, správanie používateľa (napríklad vaše interakcie s aplikáciou) a pod.

Získavanie týchto informácií nám umožňuje lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí používajú našu aplikáciu, odkiaľ pochádzajú a o aký obsah našej aplikácie sa zaujímajú. Tieto informácie používame na naše interné analytické účely a na zlepšenie kvality a relevantnosti našej aplikácie.

Niektoré z týchto informácií a môžu získavať používaním sledovacej technológie v súlade s postupom vysvetleným nižšie v časti „Používanie sledovacích technológií“. Môžeme používať aj údaje o polohe vo vašom zariadení v súlade s postupom vysvetleným nižšie v časti „Údaje na základe polohy“.

Pri používaní našich aplikácií získavame okrem vyššie uvedených údajov aj nasledujúce doplnkové informácie údaje (ak sa uplatňujú):

 • Verzia aplikácie (klient a server)
 • Nastavenia aplikácie (ako napríklad jazyk)
 • Lokálny prístup alebo prístup na diaľku
 • Počet používateľov
 • Udalosti (tu)
 • Udalosti zariadenia (ako napríklad zapnutie/vypnutie svietidiel) (ak sa uplatňuje)
 • Vlastnosti používateľa (tu)
 • Orientácia (na výšku/na šírku)
 • Používanie sledovacích technológií

Na základe vášho súhlasu môžeme v rámci našich aplikácií používať rôzne typy sledovacích technológií (spoločne nazývané „sledovacia technológia“) za účelom získavania a používania vašich osobných údajov aj na poskytovanie reklamy na základe záujmov a služieb na základe polohy. Podrobnejšie informácie o týchto technológiách nájdete v časti 9 tohto upozornenia.

 • Údaje o polohe

Ak nám umožníte prístup k údajom o polohe vo vašom zariadení, tieto informácie budeme používať na to, aby sme vám posielali informácie na základe polohy a poskytovali služby na požiadanie.

Ak už viac nechcete prijímať nevyžiadané oznámenia o službách na základe polohy, túto službu môžete vypnúť zmenou nastavení telefónu alebo úpravou nastavení v aplikácii zrušením začiarknutia príslušného políčka v časti „Môj účet“ v aplikácii.

Pri zariadeniach Android: prejdite do položky Nastavenia → Všeobecné → Správca aplikácie a potom nájdite položku Aplikácia → zrušte začiarknutie položky „Zobraziť oznámenia“ (Podrobnosti nájdete na webovej lokalite Google: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en)

Pri zariadeniach Apple prejdite do položky: Nastavenia -> Oznámenia ->Hager -> zrušte začiarknutie políčka „Povoliť oznámenia“ (Podrobnosti nájdete na webovej lokalite Apple: https://support.apple.com/fr-fr/guide/)

4.Na aké účely používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 S vaším súhlasom:

 • na zasielanie informácií alebo reklám týkajúcich sa našich výrobkov a ponúkaných služieb;
 • na pochopenie vašich preferencií a na zlepšenie vašej skúsenosti a spokojnosti zákazníkov pri používaní aplikácie a našich služieb;
 • na realizáciu štatistických analýz o používaní aplikácie a frekvencii návštevnosti;
 • na poskytovanie reklamy na základe záujmov a služieb na základe polohy.

Pri uzatváraní zmlúv s vami:

 • na vytvorenie účtu v aplikácii. Ak si vyberiete registráciu prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Google+ a pod.), získame a budeme spracovávať na účely tejto aplikácie iba vaše priezvisko, meno a e-mailovú adresu;
 • na poskytovanie inštalačných služieb pre naše zariadenia a na poskytovanie používateľského rozhrania;
 • na správu a sledovanie stability a výkonnosti aplikácie za účelom jej zlepšovania;
 • na zabezpečenie, aby sa vám obsah aplikácie zobrazoval efektívnejším spôsobom a na vašich zariadeniach;
 • na sprístupnenie systému technikovi na požiadanie referenčného používateľa;
 • na poskytovanie služieb na základe polohy;
 • na oznamovanie, kedy sú k dispozícii aktualizácie aplikácie a zmeny akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame a poskytujeme prostredníctvom aplikácie;
 • na efektívnu komunikáciu s vami a na odpovedanie na vaše prípadné otázky;

Na účely týkajúce sa našich legitímnych záujmov 

 • kvôli nášmu úsiliu zachovávať našu aplikáciu bezpečnú a zabezpečenú;
 • na administratívne účely;
 • na komunikáciu v prípade sťažnosti;
 • na komunikáciu v prípade sťažnosti;
 • na efektívnu komunikáciu s vami a na odpovedanie na vaše prípadné otázky;
 • na správu a sledovanie stability a výkonnosti aplikácie za účelom jej zlepšovania;
 • na zabezpečenie, aby sa vám obsah aplikácie zobrazoval efektívnejším spôsobom a na vašich zariadeniach;
 • na sprístupnenie systému technikovi na požiadanie referenčného používateľa;
 • kvôli nášmu úsiliu zachovávať našu aplikáciu bezpečnú a zabezpečenú;
 • na zasielanie informácií alebo reklám týkajúcich sa našich výrobkov a ponúkaných služieb;
 • na oznamovanie, kedy sú k dispozícii aktualizácie aplikácie a zmeny akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame a poskytujeme prostredníctvom aplikácie;
 • na pochopenie vašich preferencií a na zlepšenie vašej skúsenosti a spokojnosti zákazníkov pri používaní aplikácie a našich služieb;
 • na realizáciu štatistických analýz o používaní aplikácie a frekvencii návštevnosti;
 • na administratívne účely.

Riešenie spoločnosti Hager sa poskytuje rôznymi spôsobmi:

 • Existuje proces svojpomocnej inštalácie za účelom používania riešenia, pri ktorom si sami vytvoríte osobný účet a nainštalujte vaše zariadenia.
 • Existujte inštalačný proces v spolupráci s odborníkom, ktorý nastaví váš účet a vaše zariadenia pomocou vašich oprávnení.

Podrobný popis nájdete v špecifickom popise podmienok používania riešenia, ktoré ste si predplatili.

Vaše osobné údaje, ktoré o vás získame, bude používať iba na účely opísané v tomto oznámení.

5.S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • dcérske spoločnosti Hager, poskytovatelia služieb tretích strán a partneri, ktorí pre nám poskytujú služby týkajúce sa spracovávania údajov. Môžu to byť služby týkajúce sa dodávok tovarov, služby hosťovania databáz, poskytovatelia marketingových riešení (reklama, spoločnosti zaručujúce bezpečnosť IT, call centrá, platby (zoznam nie je úplný), ktoré slúžia ako podpora pri zaručovaní služby, jej funkčnosti a pomoc pri zlepšovaní bezpečnosti našich aplikácií);
 • V prípade nášho aplikačného riešenia zdieľame vaše údaje s Google Firebase, pobočkou spoločnosti Google, ktorá pôsobí v San Francisco (CA), USA. Informácie o presune údajov do tretích krajín nájdete v časti 9 tohto upozornenia;
 • akýmkoľvek kompetentným výkonným úradom, regulačným úradom, vládnym agentúram, súdom alebo iným tretím stranám, keď si myslíme, že by zverejnenie týchto údajov bolo potrebné (i) pri plnení platných zákonov alebo predpisov, (ii) na využívanie, stanovenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo (iii) na ochranu vašich vitálnych záujmov alebo vitálnych záujmov inej osoby;
 • potenciálnym kupujúcim (a ich agentúram a poradcom) v súvislosti s akýmikoľvek ponúkanými nákupmi, zlúčeniami alebo akvizíciami akejkoľvek časti naše odchodnej spoločnosti, avšak musíme kupujúceho upozorniť na to, že vaše osobné údaje smie používať iba na účely uvedené v tomto oznámení;
 • akejkoľvek osobe, ktorej udelíte súhlas na ich zverejnenie.

6.Na základe akých právnych dokumentov spracovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje získané prostredníctvom tejto aplikácie budeme spracovávať v prípade potreby na správu našich vzťahov s vami, na základe našich legitímnych záujmov, ktoré budú závisieť od príslušných osobných údajov a špecifického kontextu, v ktorom sa budú získavať, alebo na základe vášho súhlasu.

Ak vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných požiadaviek alebo za účelom kontaktovania vás, uvedieme to jednoznačne v čase získavania údajov a upovedomíme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajoch povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak neposkytnete vaše osobné údaje). 

Rovnako budeme postupovať aj v prípade, ak vaše osobné údaje získavame a používame v súvislosti s našimi legitímnymi záujmami (alebo záujmami tretích strán), preto jednoznačne v príslušnom času uvedieme tieto legitímne záujmy. Radi vám poskytneme podrobnosti týkajúce sa spomínaných legitímnych záujmov.

7.Zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP

Keďže pôsobíme na globálnej úrovni, vaše osobné údaje sa môžu zasielať a spracovávať v iných krajinách ako v tých, kde máte trvalý pobyt. V niektorých prípadoch sa tieto krajiny môžu nachádzať mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP), a preto môžu zabezpečovať inú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá sa líši od zákonov v krajine vášho trvalého pobytu.

Špecificky sa naše servery nachádzajú v EÚ/EHP, ale vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo sprístupňovať subjektom skupiny, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí môžu pristupovať z krajín mimo EÚ/EHP (napríklad môžeme využívať poskytovateľov webových hostiteľských služieb alebo poskytovateľov služby cloud computing, ktorí uchovávajú alebo sprístupňujú vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP).

V danom prípade dbáme na to, aby sa vaše osobné údaje odoslané do tretích krajín mimo EÚ/EHP, ktoré Európska komisia považuje za „adekvátne“ (zoznam adekvátnych krajín je dostupný kliknutím tu [prepojenie]), alebo poprípade, ak vaše osobné údaje nie sú zaslané do krajiny, ktorá poskytuje adekvátnu ochranu, zavedieme ochranné zabezpečenia, ktoré zaručia, aby vaše osobné údaje zostali chránené počas spracovávania mimo krajín EÚ/EHP v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Tieto vhodné ochranné zabezpečenia môžu zahŕňať podpísanie štandardných zmluvných ustanovení vydaných Európskou komisiou s pobočkami Hager, poskytovateľmi služieb tretích strán alebo partnermi mimo EÚ/EHP, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje. Podrobnejšie informácie o posielaní osobných údajov mimo EÚ/EHP nájdete v nižšie uvedenej časti „Ako nás kontaktovať“.

8.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné, aby sme si mohli splniť naše zákonné, predzmluvné a zmluvné záväzky alebo vyššie uvedené legitímne záujmy. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým nepožiadate o ich odstránenie, ak účel ich používania vyžaduje váš súhlas.

Ak už neexistuje účel, na ktorý sa spracovávali vaše osobné údaje, alebo uplynula doba archivácie, alebo ak ste požiadali o odstránenie vašich osobných údajov, musíte si byť vedomí, že i naďalej môžeme archivovať niektoré vaše osobné údaje počas obmedzenej doby potrebnej na splnenie platných zákonných, daňových alebo účtovných požiadaviek.

Ak už neexistuje účel, na ktorý sa spracovávali vaše osobné údaje, zaručíme, aby boli vaše osobné údaje odstránené alebo anonymizované.

9.Profilovanie

V niektorých prípadoch môžeme používať vaše osobné údaje, aby sme lepšie pochopili vaše preferencie a poskytli vám prispôsobené výrobky alebo služby. Na základe takto automaticky spracovaných údajov neprijímame žiadne rozhodnutia, ktoré by mali pre vás právne následky alebo vás podobným spôsobom ovplyvnili. 

Google Analytics pre Firebase

(https://firebase.google.com/)

Získané údaje nám umožňujú lepšie pochopiť, ako sa aplikácia používa, ako aj zlepšiť službu. Všetky adresy IP sa ukladajú iba anonymne. V dôsledku toho nie je možné získané údaje použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

Podrobnejšie informácie o Google Firebase a ochrane údajov nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

10.Ako chránime vaše osobné údaje

Zaviazali sme sa zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame mnoho opatrení na ochranu dôvernosti a zabezpečenie osobných údajov v rámci našej aplikácie používaním technologických, fyzických a administratívnych zabezpečení, ako sú brány firewall a dôkladne vyvinuté zabezpečovacie postupy, napríklad pri sprístupňovaní dôverných informácií (ako sú prihlasovacie poverenia alebo informácie zaslané z aplikácie). Šifrujeme prenos týchto informácií pomocou technológie SSL (secure socket layer). Tieto technológie, postupy a iné opatrenia sa používajú za účelom zaručenia bezpečnosti a zabezpečenia vašich osobných údajov a ich sprístupnenia iba vám alebo tým osobám, ktorým povolíte prístup k vašim osobným údajom. Avšak žiaden internetový, e-mailový alebo iný elektronický prenos nie je nikdy úplne zabezpečený alebo bezchybný, v dôsledku čoho musíte byť opatrní pri rozhodovaní, ktoré informácie nám zašlete týmto spôsobom.

11.Maloletí

Služby, ktoré poskytujeme prostredníctvom tejto aplikácie, nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Žiadame osoby mladšie ako 16 rokov, aby si túto aplikáciu nepreberali.

12.Vyjadrenie explicitného nesúhlasu s priamou reklamou

Informácie, ktoré nám poskytnete (vrátane vašej e-mailovej adresy), používame na účely priameho marketingu. Ak pri používaní tejto aplikácie akceptujete nevyžiadané oznámenia, môžeme vám zasielať reklamné ponuky o našich výrobkoch a službách prostredníctvom nevyžiadaných oznámení. Ak už viac nechcete prijímať nevyžiadané oznámenia o reklamných ponukách spoločnosti Hager, túto službu môžete vypnúť zmenou nastavení vo vašom mobilnom zariadení alebo úpravou nastavení v aplikácii zrušením začiarknutia príslušného políčka v mobilnej aplikácie Hager – napr. časť „Môj profil > Moje nastavenia“ mobilnej aplikácie Hager.

Pri mobilných zariadeniach Android prejdite do ponuky:-> Na mobilných zariadeniach Android prejdite do ponuky: Nastavenia → Všeobecné/Osobné → Správca aplikácie a potom nájdite vašu mobilnú aplikáciu Hager → zrušte začiarknutie položky „Zobraziť oznámenia“.

Pri zariadeniach Apple prejdite do položky: Nastavenie -> Oznámenia -> vaša mobilná aplikácia Hager -> zrušte začiarknutie položky „Povoliť oznámenia“.

13.Vaše práva a možnosti voľby

Máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • Môžete požiadať o sprístupnenie a získanie kópie vašich osobných údajov.
 • Môžete požiadať o opravu alebo doplnenie akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných informácií.
 • V prípade splnenie istých zákonných podmienok môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (napríklad vtedy, ak už osobné údaje nie je potrebné archivovať na účely, na ktoré sa tieto informácie pôvodne získavali). 
 • V prípade splnenie istých zákonných podmienok môžete okrem toho namietať spracovávanie vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzené spracovanie vašich údajov alebo požiadať o prenos vašich osobných údajov.
 • Zároveň máte aj právo vyjadriť explicitný nesúhlas s marketingovými správami, ktoré vám kedykoľvek a bezplatne zasielame. Toto právo môžete využiť kliknutím na „odhlásiť“ alebo na prepojenie na „vyjadrenie explicitného nesúhlasu“ s marketingovými e-mailami, ktoré vám zasielame. Ak chcete vyjadriť svoj explicitný nesúhlas s inými marketingovými formami (ako napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“.
 • Podobne aj v prípade, ak sme vaše osobné údaje získavali a spracovávali na základe vášho súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť. Stiahnutie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosti žiadneho spracovávania, ktoré sme vykonali pred vaším stiahnutím súhlasu, ani neovplyvní žiadne spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade so zákonnými oprávneniami na spracovávanie údajov inými ako je súhlas.
 • Máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov. Ak potrebujete podrobnejšie informácie, môžete kontaktovať úrad na ochranu osobných údajov vo vašej krajine alebo na vašom pracovisku kliknutím tu. Kontaktné údaje úradov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a iných nie európskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.

Kedykoľvek môžete požiadať aj o zatvorenie vášho účtu v súlade s nižšie popísaným postupom alebo kliknutím na „Odstrániť môj profil“ v preferenciách aplikácie. Musíte si byť vedomí, že po odinštalovaní aplikácie, nebudete schopní používať niektoré funkcie danej aplikácie.

Ktorékoľvek vyššie uvedené právo môžete využiť kedykoľvek a v danom prípade nás môžete kontaktovať v súlade s nižšie popísaným postupom v časti „Ako nás kontaktovať“. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

14.Externé prepojenia

Ak akákoľvek časť tejto aplikácie poskytuje prepojenia na webové lokality tretej strany, tieto webové lokality nefungujú v súlade s týmto oznámením. Odporúčame, aby ste si preštudovali oznámenia o ochrane osobných údajov zverejnené na týchto webových lokalitách, aby ste pochopili ich postupy týkajúce sa získavania, používania a zverejňovania osobných údajov.

15.Aktualizácie tohto oznámenia

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať kvôli zákonným, technickým alebo obchodným zmenám. Pri aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s dôležitosťou vykonaných zmien. Budeme požadovať váš súhlas s akýmikoľvek zmenami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ak to vyžadujú platné zákony o ochrane osobných údajov.

Informácie o najnovšej aktualizácii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov označuje dátum „posledná aktualizácia“ zobrazený na vrchu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. 

16.Ako nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa tohto oznámenia alebo spôsobu spracovávania vašich osobných údajov, alebo ak chcete využiť jedno z vašich vyššie uvedených práv, nás môžete kontaktovať vyplnením tohto kontaktného formulára.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.