*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Sekretessmeddelande för Mobil App

Senaste uppdateringen: Maj 2018

Hager respekterar din integritet och vi vill vara genomskinliga om vilka typer av personlig information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna mobila apps sekretessmeddelande (hàdanefter "Meddelande"), fòrklarar hur vi samlar in, använder och delar informationen som samlats om dig genom din användning av appen och syftar till att informera dig om de rättigheter och friheter som du kan utöva när det gäller användningen av din personliga information. I detta meddelande beskrivs också de åtgärder vi vidtar för att skydda dina data.

Observera att detta meddelande beskriver insamlingen av personuppgifter som normalt sker på alla Hagerappar och de specifika bearbetningsaktiviteter som äger rum i varje Hagerapp kan vara olika. Därför kanske vissa av de bearbetningsaktiviteter som beskrivs i detta meddelande inte gäller för den särskilda Hager-appen som du besöker.

Genom att ladda ner och använda appen erkänner du att du har läst och förstått meddelandet.

Den här appen som du använder hanteras av Hager-filialen (hädanefter "Hager"), som är datakontrollanten för all personlig information som samlas in via denna app. Mer information om denna app finns i avsnittet "Om oss" eller "Villkor och bestämmelser" i vår app.

Om du inte vill att Hager ska behandla någon av dina personuppgifter via denna App, som anges i detta meddelande, bör du inte installera och använda appen. Observera att vissa tjänster endast kan tillhandahållas via appen och därför förutsätter prenumerationen på tjänsterna att man använder appen.

1. Snabblänkar
Vi rekommenderar att du läser detta meddelande i sin helhet för att du ska vara fulltständigt informerad. Om du bara vill komma åt en viss del av detta meddelande, kan du dock klicka på den relevanta länken nedan för att hoppa till den sektionen.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför
3. För vilka ändamål vi använder din personliga information
4. Vem vi delar dina personuppgifter med
5. På vilken rättslig grundval behandlar vi dina personuppgifter
6. Överföring av personlig information utanför EU/EES
7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
8. Profilering
9. Hur vi skyddar din personliga information
10. Minderåriga
11. Hur man väljer bort direkt marknadsföring
12. Dina rättigheter och val
13. Externa länkar
14. Uppdateringar till denna meddelande
15. Hur du kontaktar oss

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför
Vi samlar olika typer av personuppgifter via din användning av denna app och denna information kommer att behandlas i enlighet med de syften som beskrivs nedan.

 • Information som du ger frivilligt

För att kunna använda appen och dra nytta av våra tjänster måste du ge oss viss personlig information, inklusive:

 • dina kontaktuppgifter: t.ex. för- och efternamn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, kön;
 • detaljer om de produkter/tjänster du använder eller är intresserad av;
 • Företagsrelaterade kontaktuppgifter, inklusive din företagsanslutning.
 • Om du väljer att registrera dig via sociala medier (Facebook, Google +), kommer vi att erhålla och bearbeta ditt efternamn, förnamn och e-postadress för appens behov.

Vi samlar inte in och lagrar kreditkortsuppgifter via vår App. Om du vill göra ett inköp via denna app kommer du att vidarebefordras till vår webbplats och online-transaktionen sker helt på webbplatsen. Läs vårt sekretessmeddelande för webbplatsen för ytterligare information om insamling av dina personliga uppgifter på vår webbplats.

 • Information som vi samlar in automatiskt

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om appens användare i begränsad utsträckning och i anonym och aggregerad form. Den insamlade datan innehåller din IP-adress eller enhetens identifierare (t.ex. IMEI-nummer), operativsystemversion, datum då du sökte åtkomst och använde appen, användarbeteende (t.ex. dina interaktioner med appen) etc.

Att samla denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som använder vår app, var de kommer ifrån, och vilket innehåll på vår app som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analysändamål och för att förbättra vår webbplats kvalitet och relevansen för vår app.

En del av denna information kan samlas in med spårningsteknik, vilket förklaras vidare under rubriken "Användning av spårningsteknologier" nedan. Vi kan också använda platsdata på din enhet enligt förklaringen i avsnittet "Platsbaserad data" nedan ".

 • Användning av spårningsteknik

Vi kan använda olika typer av spårningsteknik över våra appar (gemensamt "Spårningsteknik") för att samla in och använda personlig information om dig inklusive att visa intressebaserad annonsering och platsbaserade tjänster.

 • Platsbaserad data

Om du tillåter oss att komma åt platsdata på enheten använder vi den här informationen för att skicka dig platsbaserad information och för att leverera tjänster på din förfrågan.

Dessutom, om du inte längre vill ta emot pushmeddelanden för platsbaserade tjänster kan du inaktivera den här tjänsten genom att ändra telefoninställningarna eller genom att ändra inställningarna i appen genom att avmarkera den relevanta rutan i avsnittet "Mitt konto" i appen.

På Android-enheter: gå helt enkelt till Inställningar → Allmänt → Apphanteraren och hitta sedan appen → avmarkera alternativet "Visa meddelanden".

På Apple-enheter går du helt enkelt till: Inställningar -> Meddelanden ->Hager -> avmarkera "Tillåt meddelanden".

3. För vilka ändamål vi använder din personliga information
Vi använder de personuppgifter vi samlar in från dig för följande ändamål:

 • för att skapa ditt konto i appen; om du väljer att registrera dig via sociala medier (Facebook, Google +, etc.) samlar vi in och behandlar ditt efternamn, förnamn och e-postadress för appens användning;
 • att tillhandahålla installationstjänster för våra enheter och att tillhandahålla ett användargränssnitt;
 • att administrera och övervaka appens stabilitet och prestanda för att förbättra den;
 • för att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och dina enheter;
 • som en del av vårt försök att hålla vår app säker och skyddad;
 • att administrera din användning av lojalitetsprogrammet som erbjuds i vår app;
 • att meddela dig när uppdateringar för appen är tillgängliga och om ändringar av produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller genom den;
 • att förstå dina preferenser och förbättra din erfarenhet och kundtillfredsställelse när du använder appen och våra tjänster;
 • för att utföra statistiska analyser om användningen av appen och besöksfrekvensen.
 • att kommunicera effektivt med dig och att svara på eventuella frågor eller frågor du kan ha;
 • att skicka information eller kampanjer om våra produkter och föreslagna tjänster;
 • att låta dig prenumerera på vårt nyhetsbrev;
 • att skicka dig personliga annonser som vi tror kan intressera dig baserat på dina önskemål och din användning av appen;
 • att tillhandahålla intressebaserad annonsering och platsbaserade tjänster;

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från dig endast för de ändamål som beskrivs i detta meddelande eller för de ändamål som vi förklarar för dig när vi samlar in din personliga information.

4. Vem vi delar dina personuppgifter med
Vi kan avslöja din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 • till Hager-filialer, tredjepartsleverantörer och partners som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktionalitet för eller hjälpa till att förbättra säkerheten i vår app) eller den som annars behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta meddelande eller meddelas dig när vi samlar in din personliga information;
 • till någon behörig brottsbekämpande myndighet, regleringsorgan, myndighetsbyrå, domstol eller annan tredje part där vi anser att sådant avslöjande är nödvändigt (i) för att följa gällande lagar eller andra författningar, (ii) för att etablera eller försvara våra lagliga rättigheter, eller (iii) för att skydda dina eller andra personers vitala intressen;
 • till en potentiell köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med eventuella föreslagna köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen får den endast använda din personliga information för ändamålet som beskrivs i detta meddelande;
 • till någon annan person med ditt samtycke till spridning.

5. På vilken rättslig grundval behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar den personliga information som samlats in via denna app baserat på nödvändigheten att hantera vår relation med dig enligt våra legitima intressen som beror på de gällande personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem eller baserat på ditt samtycke.

Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att uppfylla ett lagligt krav eller för att upprätta en kontakt med dig, kommer vi att göra det klart vid den aktuella tidpunkten och ge dig råd om huruvida tillhandahållandet av din personliga information är obligatorisk eller inte (såväl som av de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar din personliga information). 

På samma sätt, om vi samlar in och använder din personliga information i enlighet med våra (eller någon tredje parts) legitima intressen, kommer vi att klargöra vad vilka de legitima intressena är vid den aktuella tidspunkten.

6. Överföring av personlig information utanför EU/EES
Vi arbetar på global nivå och därför kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. I vissa fall kan dessa länder vara belägna utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och kan därför ha lagar om dataskydd som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Specifikt finns våra servrar i EU/EES, men vi kan dela eller ge tillgång till din personliga information till gruppföretag, tredjepartsleverantörer och partners som kan vara verksamma utanför EU/EES (till exempel kan vi använda webbhotell eller cloudtjänsteleverantörer som lagrar eller får tillgång till din personliga information utanför EU/EES).

När så är fallet ser vi till att dina personuppgifter överförs till tredjeländer utanför EU/EES som anses vara "adekvata" av Europeiska kommissionen (en lista över lämpliga länder finns här länk) eller alternativt, där din personliga information inte skickas till ett land som ger ett adekvat skydd, kommer vi att införa lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad medan den behandlas utanför EU/EES i enlighet med gällande sekretesslagar. Dessa lämpliga skyddsåtgärder kan innefatta undertecknande av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler med Hager-filialen, tredjepartsleverantören eller samarbetspartnern utanför EU/EES, med vilken vi delar din personliga information. För mer information om överföring av personlig information utanför EU/EES, se avsnittet "Kontakta oss" nedan.

7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande och där vi har en pågående legitim verksamhet som gör att det behövs (till exempel för att tillhandahålla en tjänst du har begärt).

När ändamålet att behandla dina personuppgifter inte längre föreligger, eller om lagringstiden har upphört eller om du ber oss att radera din personliga information, ska du vara medveten om att vi kan fortsätta att lagra din personliga information under en begränsad tid om nödvändig för att följa gällande lagliga, skattemässiga eller redovisningsrelaterade krav.

När vi inte längre har ett syfte att behandla din personliga information, kommer vi att se till att din personliga information blir antingen raderad eller anonymiserad.

8. Profilering
I vissa fall kan vi använda din personliga information för att bättre förstå dina preferenser och att tillhandahålla anpassade produkter eller tjänster till dig. Vi fattar inte några beslut baserade endast på automatisk behandling av sådan data, som antingen ger rättsverkningar som berör dig eller påverkar dig på liknande sätt. 

9. Hur vi skyddar din personliga information
Vi är engagerade i att säkerställa säkerheten för din personliga information. Vi använder effektiva försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och säkerheten för den personliga informationen i vår app, genom att använda tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder, som brandväggar och noga utvecklade säkerhetsprocedurer, till exempel när du anger konfidentiell information (till exempel inloggningsuppgifter eller information som lämnas in från appen). Vi krypterar överföringen av den informationen med SSL (Secure Socket LayerTechnology). Dessa tekniker, procedurer och andra åtgärder används för att säkerställa att din personliga information förblir skyddad, säker och endast tillgänglig för dig och de som du har auktoriserat att få tillgång till din personliga information. Ingen internet, e-post eller annan elektronisk överföring är dock helt säker eller felfri, så du bör vara noga i att bestämma vilken information du skickar till oss på detta sätt.

10. Minderåriga
Tjänsterna som vi tillhandahåller på denna app är inte avsedda för personer under 16 år. Om du är under 16, ladda inte ner den här appen.

11. Hur man väljer bort direkt marknadsföring
Vi använder den information du ger oss (inklusive din e-postadress) för direkt marknadsföring. Särskilt när du använder appen, om du accepterar pushmeddelanden, kan vi skicka dig kampanjerbjudanden om våra produkter och tjänster via pushmeddelanden. Om du inte längre vill få meddelanden om kampanjer från Hager kan du avaktivera den här tjänsten genom att ändra inställningarna för mobilenheten eller genom att ändra inställningarna i appen genom att avmarkera den relevanta rutan i - “My profile> My settings ” sektionen i appen.

På Android-enheter går du helt enkelt till: Inställningar → Allmänt → Apphanteraren och hitta sedan din Hager mobilapplikation → avmarkera alternativet "Visa meddelanden".

På Apple-enheter går du helt enkelt till: Inställningar -> Meddelanden ->din Hager mobilapplikation -> avmarkera "Tillåt meddelanden".

12. Dina rättigheter och val
Du har följande dataskyddsrättigheter:

 • Du kan begära åtkomst till och få en kopia av din personliga information.
 • Du kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga korrigeras eller kompletteras.
 • Du kan begära att din personliga information raderas under vissa juridiska förhållanden (till exempel, där personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka informationen ursprungligen samlades in). 
 • Dessutom kan du invända mot behandlingen av din personliga information, be oss att begränsa behandlingen av din personliga information eller begära flyttbarhet av din personliga information under vissa juridiska villkor.
 • Du har rätt till borttagning av elektronisk marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig när som helst och helt gratis. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "unsubscribe" eller "opt-out" i reklam e-mailen vi skickar dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), var god kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som finns under rubriken "Hur du kontaktar oss" nedan.
 • På samma sätt, om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan det återkallades, och det påverkar inte behandlingen av din personliga information som utförs i enlighet med lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighetom vår insamling och användning av din personliga information. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns tillgängliga här.

Du kan också begära att få stänga ditt konto när som helst genom att kontakta oss enligt nedan eller genom att klicka på "Ta bort min profil" i appens inställningar. Du bör vara medveten om att när appen är avinstallerad kommer du inte att kunna använda vissa funktioner i appen.

Du kan utöva ovanstående rättigheter när som helst genom att kontakta oss enligt beskrivningen under avsnittet "Kontakta oss" nedan. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande dataskyddslagar.

13. Externa länkar
Om någon del av vår app ger länkar till tredje parts webbplatser, gäller inte detta meddelandet för sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noga läser sekretessmeddelandena som publiceras på dessa webbplatser för att förstå förfarandena för insamling, användning och avslöjande av personuppgifter.

14. Uppdateringar till denna meddelande
Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande från tid till annan som en följd av förändrad juridisk, teknisk eller affärsrelaterad utveckling. När vi uppdaterar vår sekretesspolicy vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i överensstämmelse med betydelsen av de förändringar vi gör. Vi kommer att erhålla ditt samtycke till materiella ändringar i Sekretessmeddelandet om och där detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Du kan se när det här sekretessmeddelandet uppdaterades senast genom att kontrollera "senaste uppdateringsdatum" som visas högst upp i det här sekretessmeddelandet. 

15. Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor, undrar över något eller har klagomål om detta meddelande eller hur vi behandlar din personliga information, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss med hjälp av denna kontaktformulär.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.