*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Inleiding

De Hager Group voldoet aan de eisen van de AVG.

Vul dit formulier in, wanneer u een beroep wilt doen op uw rechten conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking getreden is.
Wij zullen proberen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen.
De door u in dit formulier beschikbaar gestelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de identificatie van de door u opgevraagde persoonsgegevens en de bewerking van uw verzoek.
Wanneer u al klant van de Hager Group bent, vragen wij u ook kennis te nemen van de algemene privacyverklaring voor klanten.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Details over de persoon die informatie aanvraagt

*
*
*
*
*
*
Wanneer u een Hager-account heeft, vul dan hier het met het account verbonden e-mailadres in.
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aanvragen van informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens

Kruis het/de vakje(s) aan dat/die overeenkomt/overeenkomen met de verzoeken die u wilt indienen:
 
 
Preciseer uw rectificatieverzoek:
 
 
Denk eraan dat wij bij een verzoek om informatie die direct of indirect details over een andere persoon onthult, de goedkeuring van deze persoon moeten vragen, voordat wij u deze informatie ter beschikking kunnen stellen. In bepaalde situaties waar een onthulling van informatie de rechten en vrijheden van andere personen zou belemmeren, kunnen wij u eventueel de informatie niet ter beschikking stellen. In dat geval wordt u per omgaande geïnformeerd en krijgt een uitvoerige motivatie voor deze beslissing.
In de meeste gevallen stellen wij u graag kopieën van de door u opgevraagde informatie ter beschikking. Wij behouden ons echter conform artikel 12 van de AVG het recht voor een vergoeding te vragen of verzoeken af te wijzen, wanneer wij deze als "duidelijk ongefundeerd of excessief" beschouwen. Wij zullen echter ons best doen u een bevredigende vorm van toegang of een samenvatting van de informatie, indien gepast, ter beschikking te stellen.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Merk en service

*
Deel ons mee op welke service het verzoek betrekking heeft?
*
* Mandatory fields
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Verklaring

Denk eraan dat elke poging tot bedrog gerechtelijke stappen tot gevolg heeft.

* Mandatory fields
 

Bedankt voor uw aanvraag.

Bedankt voor uw aanvraag.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.